Saue vald

reform.ee
Menüü
127

Indrek Paljak

Olen enamiku oma elust elanud Laagri alevikus ning käinud siin ka lasteaias ja koolis. Aastatel 2017–2019 olin Laagri kooli õpilasesinduse asepresident. Praegu õpin Tallinna reaalkoolis ja olen Reforminoorte avalike suhete sekretär. Seni on minu suurimaks akadeemiliseks saavutuseks ühiskonnaõpetuse olümpiaadi esikoht.

Leian, et Saue vald on ülimalt mõnus koht elamiseks, kuid saab ka paremini. Meie vald on viimastel aastatel arenenud väga kiiresti, aga peame leidma lahendused ka valdkondades, kuhu pole veel piisavalt tähelepanu ja rahastust suunatud. See ongi põhjus, miks ma kandideerin – et parandada meie elukeskkonda ning teha kindlaks, et Laagrist ja Sauest ei kujuneks unised magalarajoonid.

  • Soodustame eraettevõtlust! Saue vallas elab kümneid tuhandeid inimesi, kuid paljude teenuste jaoks peab siiani sõitma Tallinnasse. Arvestades, et meie vald on üks Eesti suurimaid omavalitsusi, võiks meil olla palju rohkem toitlustus- ja meelelahutusasutusi. Vald peab muutma end ettevõtjatele atraktiivsemaks ning arvestama detailplaneeringute koostamisel senisest rohkem ettevõtlusega.
  • Noorte hääl kõlama! 2021. aasta seisuga on keskmise vallavolikogu liikme vanus 52. Ma loodan, et seekord valitakse volikogusse rohkem noori inimesi, et oleks paremini esindatud ka nooremate vallaelanike ideed ja soovid. Samuti on Saue vald üks vähestest omavalitsustest terves Eestis, kus pole noorte volikogu. Ma luban, et nelja aasta pärast on Saue vallas toimiv noorte volikogu, mille kaudu jõuavad noorte mõtted vallavalitsusse ja -volikokku.
  • Paremad transpordiühendused! Saue vallas tuleb välja kujundada tugev ja kvaliteetne ühistranspordivõrgustik, mis võimaldab hõlpsalt liikuda nii vallasiseselt kui ka Tallinnasse ja teistesse Harjumaa piirkondadesse. Samuti tuleb kindlaks teha, et Saue valla põhjaosas oleks seoses kiiresti kasvava rahvaarvuga konkreetsed plaanid, kuidas vältida ummikute teket.
  • Rohkem koostööd naaberomavalitsustega! Saue valla piirialadel tuleb teha rohkem koostööd meiega piirnevate valdade ja linnadega, et vähese koostöö tõttu ei kannataks kohalike elanike elukvaliteet. Tänasest rohkem tuleb tegeleda ühise kergliiklusteede võrgustiku rajamisega, et rattaga, jala või rulluiskudega oleks mugavam liikuda nii meie enda omavalitsuses kui ka teistesse omavalitsustesse.
  • Rohkem spordirajatisi vallas! Moodsas elukeskkonnas on erinevad spordirajatised vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel. Seisan selle eest, et meie valda tuleks rohkem välijõusaale ning et Laagri alevikku või selle lähistele rajataks kettagolfipark.

Loodan sinu toetusele!

127

Indrek Paljak

õpilane 53323072