Saue vald

reform.ee
Menüü
117

Jaanika Käärst

Olen kahe algklassis käiva lapse ema. Minu töövaldkond on turundus ja kommunikatsioon. Lisaks töisele ja kodusele elule osalen aktiivselt Saue linna asumiseltsi tegemistes, olles selle asutajaliige ning Saue vallavolikogu töös. Koos toredate naiste-emadega organiseerisime enne COVID-19 pandeemiat Sauel heategevuslikke kirbukaid ning mitu aastat olen eest vedanud Saue taluturgu, et ehe talutoit Saue elanikeni jõuaks. Aastaid tagasi tõin Sauele laste ujumistrenni, et igal eelkooliealisel ja ka koolilapsel oleks võimalus kodukohas ujuma õppida. Trenne annab erinevatele vanusegruppidele Sauel siiani Keila Swim Club. Päris minu enda aeg on siis, kui mul on võimalus tegeleda meisterdamise ja õmblemisega või lugeda raamatut.

Väärtustan elukestvat õpet ning olen ühe osa oma haridusteekonnast omandanud Ameerika Ühendriikides ajakirjanduse ja meedia valdkonnas. Teise osa aga siin, Eestimaal: Tallinna Ülikoolis olen lõpetanud avaliku halduse eriala ning paar aastat tagasi omandanud Tartu Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi.

Mis on minu jaoks kohalikul tasandil oluline?

Turvaline keskkond liiklemiseks. Mulle on oluline, et kõik lapsed kasvaksid keskkonnas, kus neil on turvaline liikuda nii jalgsi kui ka ratastega. Teaduspõhised uuringud näitavad, et aktiivne koolitee (rattaga või jalgsi) aitab kaasa heade õppetulemuste saavutamisele ning iseseisvumisele. Oluline roll aktiivse koolitee juures on liikluskeskkonna loomine, unustamata seda, et ka alla 10-aastane, kellel puudub veel võimalus rattalubade tegemiseks, saaks kooli kondimootori jõul turvaliselt.

Hea haridus kohalikust koolist. Hariduse alustala on meie õpetajad. Õpetajatöö väärtustamine muu hulgas ka rahaliselt on väga oluline. Kui riigi tasandil võtab õpetajate palgatõus liiga palju aega, siis kohalikul tasandil peaksime vallaeelarvest leidma vahendid palgatõusuks. Nii suudame ja saame oma valda tuua alustavaid õpetajaid uute õpimeetoditega, hoida südamega tööd tegevaid õpetajaid ning olla konkurentsivõimelised naaberomavalitsustega. 

Aktiivne õuesõpe ning pikad õuevahetunnid. Mis oleks, kui ülevallaliselt oleks meil koolipäeva keskel üks tunniajane pikem „pea tuulutamise“ vahetund? Sellel vahetunnil saaks lapsed võtta osa näiteks koorilaulust, robootikaõppest, ettevõtluse koolitusest või lihtsalt veeta aega õues organiseeritult tegutsedes. Pikk vahetund soodustab õpimotivatsiooni ning annab eelduse paremateks tulemusteks järgnevates koolitundides. Aktiivse õuesõppe soodustamiseks tundide ajal tuleks kooli ümbrusesse luua paviljone/katusealuseid.

Kultuuriliste traditsioonide säilitamine ja uute traditsioonide loomine. Edu alus on tugev, kokkuhoidev kogukond. Usun, et kogukonna ühtsuse tugevdamiseks, uute, siia kolivate perede lõimimiseks ning kogukonnana kasvamiseks peab vanu traditsioone säilitama, vajadusel neid moderniseerima ja looma juurde uusi, mis tutvustaks ka mujalt tulnuile meie valda ja teisalt oleks toredad kohtumispaigad meile endile. Mulle tundub, et peame vallana kaasama veelgi rohkem küla- ja asumiseltse, et vanad traditsioonid saaks jätkuda ja uued tekkida. Küll aga ei saa me eeldada küla- ja asumiseltsidelt õhinapõhisusel tegutsemist. Jätkuv ja suurenev rahaline toetus külaseltsidele kohaliku eluolu eestvedamiseks on oluline. Valla linnaliste piirkondade asumiseltside toetamine tegevustoetusega samadel alustel külaseltsidega peab juhtuma. Nii saavad jätkuda küla-/linnatraditsioonid, tekib võimalus ja tahe uute traditsioonide loomiseks ning ühtsem ja kokkuhoidvam kogukond.

Värske talutoit meie laual. Kuigi taluturg on aastaid Sauel eksisteerinud virtuaalselt, oleks tore, kui leiame vallana võimaluse luua Sauele päris ehtsa turu, kus on katusealused kanalisatsiooni ja veega. Päris turg annaks võimaluse soetada värsket talukaupa tihedamini.

Mind motiveerivad inimesed ning kogukonna heaolu. Kohaliku omavalitsuse kõige esimene kohustus on töötada vallaelanike võimalikult hea elukeskkonna nimel. Paremini hoitud Saue saavutamiseks on oluline koostöö teiste volikogu liikmetega sõltumata nende erakondlikust või valimisliitu kuuluvusest. 

117

Jaanika Käärst

CITIC TELECOM CPC ESTONIA OÜ, Turundusjuht (Euroopa)