Saue vald

reform.ee
Menüü
120

Kaire Sildnik

Põhjused, miks kandideerin 

Kandideerin, kuna elupõlise sauelasena läheb mulle väga korda meie kodukoha tulevik.

Mida luban oma piirkonnas ära teha

Toetan noortele suunatud algatusi.

Suurema tähelepanu pööramine paljulapseliste ja vähekindlustatud perede vajadustele.

Seisan eakate ja erivajadustega inimeste heaolu eest.

Mida olen ära teinud ja milline on minu seotus piirkonnaga

Töötan Saue päevakeskuses hooldustöötajana. Kuulun Saue vallavolikokku ja sotsiaalkomisjoni. Seetõttu olen oma igapäevases tegevuses tihedalt seotud Saue vallaga.

Esitasin vallavolikogule ettepaneku anda iga riigieksami eest maksimumpunktid saanud õpilasele 100 eurot (rakendunud). Koordineerin paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele suunatud heategevusprojekte (sponsorite otsimine, ürituste ettevalmistamine, pakkide komplekteerimine, jaotamine jne). Näiteks kinokülastuse organiseerimine 75 lapsele, koolikotid ja jalanõud 70 lapsele, juba neli aastat järjest jõulupakid 50–70 lapsele, arvutite hankimine õppevahenditeks, kodumasinad.

Minu tugevad küljed/teadmised/oskused

Hea suhtlemisoskus, organiseerimisvõime, julgus avaldada oma seisukohti, suur kogemuste pagas sotsiaalalal (11 aastat Sauel).

Suurimad õnnestumised/tunnustused

Olen aasta 2020 hooldustöötaja kandidaat.

Piirkonna programmist minu jaoks kõige südamelähedasemad teemad

  • Parendame sotsiaalteenuseid ja tagame juurdepääsu erinevatele nõustamisteenustele (võla- ja toimetulekunõustamine, perenõustamine, lastekaitse jne) lähimates teenuskeskustes.
  • Tugiisikute puuduse vähendamiseks loome tugiisikutele motiveeriva palgasüsteemi.
120

Kaire Sildnik

Saue Päevakeskuse sotsiaal-hooldustöötaja