Saue vald

reform.ee
Menüü
121

Tiit Isop

Olen sauekas olnud juba 16 aastat ning kuulun Saue vallavolikogusse. Kui perega Tallinnast Sauele kolisime, leidsime siin enda jaoks just sellise elukeskkonna, millest Tallinnas vajaka jäi: kodulähedane kool, rahulikud linnatänavad, loodus ja puhas õhk.

Selle rahulikkuse juures on mul hea meel, et Saue linn ei ole jäänud arengus seisma ega linnaks vaid nime poolest ning ühinenud Saue vald on arenenud kiiremas tempos, kui keegi neli aastat tagasi ennustada julges. Meil on läinud väga hästi. Uued koolid, lasteaiad, kergliiklusteed ja spordihooned… Julged arengukavad annavad lootust, et see tempo ei peatu.

Maa- ja planeerimiskomisjoni liikmena näen, millise aktiivsusega algatatakse uusi planeeringuid, võetakse kasutusele uusi kinnistuid ning rajatakse kodusid. Elu liigub ka nendesse piirkondadesse, mida veel mõned aastad tagasi püüti nimetada ääremaaks. Kohaliku vee-ettevõtte KOVEK nõukogu liikmena võin kinnitada, et ettevõte teeb head tööd ning koos elu laienemisega maapiirkondadesse jõuab sinna ka uus vee- ja kanalisatsioonitaristu.

Minu igapäevatöö viib mind Tallinnasse. Transpordiettevõtte juhina pean oluliseks korras teevõrku ja ohutut liiklust. Mul on hea meel, et järjest enam oleme valda suutnud rajada kergliiklusteid, mis võimaldavad nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele ohutut kulgemist. Kui praegu tunduvad tähistatud ja eraldatud jalgrattateed veel midagi harjumatut, siis usun, et lähiaastail on see teevõrgu arengu loomulik osa.

Et Sauelt ohutult jalgrattaga üle valla ja kasvõi Tallinnasse? Jah, miks mitte. Aga alati tuleb teha valikuid selles osas, mis on täna vajalik ning millised eesmärgid lükkuvad tulevikku ja milleks me ei ole veel piisavalt rikkad.

Mille eest seisan järgmise nelja aasta jooksul?

  • Et valla juhtimine oleks kindlates kätes, ümbritsev elukeskkond hoiaks meid tegusana ning et noored omaksid perspektiivi õppida ja olla ettevõtlikud.
  • Et ei tehtaks populistlikke ühepäevaotsuseid ja peetaks kinni pikkadeks aastateks plaanitud arengukavadest.
  • Et valitud suund jätkuks ja jalga ei võetaks gaasipedaalilt!
121

Tiit Isop

Tulika Takso AS juhatuse liige