Saue vald

reform.ee
Menüü
135

Villu Mättik

Pean väga oluliseks Reformierakonna valimisprogrammi punkte, mille puhul
näen olulist seost Laitse-Ruila kandi elukeskkonnaga.

– Täiendame ülevallalist kergliiklusteede võrku.

Vaja on rajada kergliiklustee, mis ühendaks Kaasiku ja Ruila, et lapsed
saaksid turvaliselt kooli ja koolist koju liikuda, sh jalgrataste ja
teiste kergliikuritega.

– Täiendame sotsiaalvaldkonna toetuste loetelu toimetulekust sõltuva
tuleohutuse toetusega.

– Toetame vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tegevust.

Olen Lootuse Küla Päästeseltsis 12-aastase staažiga vabatahtlik päästja.
Soovin, et jätkuks koostöö Saue valla ja kõigi kolme Saue vallas asuva vabatahtlike päästeseltside vahel. Möödunud nelja-aastane koostöö ja Saue valla
toetus on aidanud päästeseltsidel jõudsasti areneda ning selle tulemus on
paremini tagatud turvalisus elanike jaoks. 

– Rekonstrueerime vastavalt vajadusele koole ja lasteaedu ning ehitame
uusi, sh rajame lasteaia Kaasiku-Laitse piirkonda.

Lasteaed Kaasiku-Laitse piirkonnas lihtsustaks piirkonnas elavate perede
elukorraldust.

Milline on minu seos Saue valla Kaasiku ja Kibuna küladega?

Sündisin Saaremaal. Olude sunnil sattusin 1954. aastal elama Kaasiku külla.
Esimesed neli klassi käisin Laitse algkoolis. Edasine koolitee möödus Turba keskkoolis kuni kaheksanda klassi lõpetamiseni. 

Seejärel hakkasin tegelema autodega ja läksin autolukksepa õpilaseks. Autod
ja autosport on minu töö ja hobi tänase päevani. 1993. aastal lõin spordiklubi Villu, mis tegeleb autospordivõistluste korraldamise,
võistlusautode ehitamise ja hooldamisega. Klubi liikmed on aktiivsed
autosportlased.

Olen Saue vallavolikogu elukeskkonnakomisjoni liige ja Nissi Maarja
koguduse nõukogu liige.

135

Villu Mättik

Pensionär 5024516