Viimsi vald

reform.ee
Menüü
238

Aarne Saluveer

Toetan Viimsi arenemist parima elu- ja töökeskkonnaga vallaks, mis võimaldab kvaliteetset haridust, mitmekülgset huvitegevust ja sisukat vaba aja veetmist, toetab loovisikute tegevust ning jätkab valla elanikele oluliste kultuuriobjektide planeerimist.

238

Aarne Saluveer

Haabneeme Kool, õpetaja