Viimsi vald

reform.ee
Menüü
233

Aina Saarma

Viimsi on minu kodu- ja töökoht alates 2003. aastast. Olen erialalt õde ja õpetaja. Õppinud ja töötanud olen kogu oma teadliku elu tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, õpetanud ning juhendanud uusi kolleege Tervishoiukõrgkoolis ja oma meeskonnas. 

Pean Viimsit parimaks elukohaks Eestis. Meil on loodud suurepärased võimalused õppimiseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.

Mille eest seisan?

Seisan selle eest, et kiiresti arenevas Viimsi vallas väärtustataks kõiki eluvaldkondi tasakaalustatumalt. On olukordi, kus inimesed vajavad  lühi- või pikemaajaliselt tuge ja abi. Süsteemne lähenemine, head võimalused toetamaks õigel ajal piisava pühendumuse ja võimalustega on jäänud valla arengus/arenduses tagaplaanile.

Soovin, et edaspidi inimesed, kogu elukaare ulatuses väikesest vallakodanikust väärika eani, saaksid ja suudaksid toimida ja toimetada  koduvallas kõigile oma vajadustele ja võimalustele vastavalt.

Tahaksin anda oma panuse Viimsi valla sotsiaalsüsteemi kompaktsemaks ja paremaks muutmisesse, arendada olemasolevaid tugisüsteeme ja võrgustikku, hoida ja toetada seda, mis meil on juba hästi, ning luua juurde uusi võimalusi abi vajavatele peredele, lastele ja eakatele. 

233

Aina Saarma

OÜ Medendi, õde 5218580