Viimsi vald

reform.ee
Menüü
223

Aivar Sõerd

Viimsi vallavolikokku olen kandideerinud ka mitmel varasemal korral. Töötanud olen kolmes volikogu koosseisus ja juhtinud aastaid volikogu eelarve- ja arengukomisjoni tööd. 

Põhieriala on mul majandusvaldkond, maksud ja riigi rahandus, aga viimastel aastatel olen tegutsenud ka muusika valdkonnas. Teine kõrgharidus on Eesti muusika- ja teatriakadeemiast.

Soovin jätkuvalt panustada selleks, et Viimsi vald oleks ka edaspidi üks kiiremini arenevaid omavalitsusi Eestis. Selleks on vaja hoida valla finantsseis tugevana ja parandada investeerimisvõimekust. 

Seisan selle eest, et valla arengut kavandades arvestataks tervikpilti, et areng oleks keskkonnasõbralik, innovatiivne ja valla elanikke kaasav. 

Korras teed, tänapäevased transpordiühendused, toimiv taristu, mitmekesised vaba aja veetmise ja sportimise võimalused peavad kuuluma tänapäeva elutaseme juurde. Viimsi vallas peavad olema loodud eeldused iseseisvaks ja väärikaks eluks kogu elukaare jooksul. Viimsi haridusvõrk peaks kuuluma Eesti parimate hulka.

223

Aivar Sõerd

Riigikogu liige Vaata veebilehelt