Viimsi vald

reform.ee
Menüü
225

Alar Mik

Olen kogu oma elu siin elanud ning pean ennast tõeliseks Viimsi patrioodiks! Vabal ajal tegelen kodutaluga, rannaelu jäädvustamise ning abipolitseiniku tööga. 

Töötan viimased 10 aastat Viimsi vallavalitsuses, praegu ehitus- ja kommunaalosakonna juhatajana ning kogu see aeg on olnud puhas rõõm viimsilasi teenida. Selle aja jooksul oleme meeskonnaga toonud valda ligi 9 miljonit eurot EL-i toetusi, valminud on valdkondlikud strateegiad, oleme arendanud valla ühistranspordi Harjumaa valdadest parimaks, suurendanud teevalgustuse peaaegu kahekordseks, rajanud rohkelt kergliiklusteid, rekonstrueerinud valla taristut jne. Ma lihtsalt naudin seda kõike ja see pakub puhast rõõmu!

Olen pälvinud mitmesuguseid valla ja PPA tunnustusi aktiivse tegevuse eest kogukonna heaks.

Ma tahan, et Viimsi oleks parim elukeskkond!

Pühendan ennast sellele, et Viimsi saaks kauni ja rohelise peatänava, et valla avaliku ruumi haljastus oleks veelgi lustakam ja lopsakam, et igas bussipeatuses oleks ootekoda, et iga pime tänav saaks särama. Seisan selle eest, et Viimsil oleks operatiivseim teehooldeteenus ja väga head teed, et meil oleks parim kergtee- ja bussiliinivõrk, et oleks mänguväljakute ja haljakute näol vaba aja veetmise kohti ja palju pinke, et Viimsis tehtaks innovatsiooni ja viidaks ellu asju uutmoodi. Teen kõik selleks, et Viimsis oleks Eesti kõige ägedam avalik ruum ja taristu, mille üle iga viimsilane uhkust tunneks! Toetan igal sammul ressursside säästlikku kasutust ja roheluse säilitamist – vaid neid põhimõtteid järgides on võimalik teha valla arengut puudutavaid otsuseid.

225

Alar Mik

Viimsi Vallavalitsus, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja