Viimsi vald

reform.ee
Menüü
221

Illar Lemetti

Olen pärit Tartumaalt Rannust. Keskhariduse omandasin Nõo keskkoolis, kõrghariduse ja teadusmagistrikraadi praeguses Eesti maaülikoolis.

Maaülikoolis õpetasin üliõpilastele mullateadust ning ökoloogiat ja keskkonnakaitset, samuti töötasin põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktorina. Maaeluministeeriumis ja selle haldusalas olen töötanud riigiasutuse direktorina, valitsusasutuse peadirektorina ning asekantsleri ja kantslerina. 

Mind on autasustatud maaeluministeeriumi ja Eesti maaülikooli teenetemärkidega.

Olen ennast täiendanud juhtimise, innovatsiooni ja avaliku halduse alal, sealhulgas Harvardi ülikoolis.

Abikaasa töötab kirjastuses Eesti Raamat tõlkekirjanduse valdkonna juhi ja tõlkijana.

Viimsi vallavanemana töötan alates möödunud aasta algusest. Olen selle aja jooksul põhjalikult tutvunud valla külade, alevike ja saartega ning paljude toredate inimestega. Viimsi on imeilus paik, mille hoidmisele ja arengule soovin edaspidigi kaasa aidata.

Reformierakonna vallavanemakandidaadina soovin seista selle eest, et Viimsis oleksid hoitud nii inimesed kui ka loodus, et siin oleks väga hea elukeskkond, parimad võimalikud tingimused laste ja noorte arenguks, kõik võimalused väärikaks vananemiseks, ausse tõstetud haridus, kultuur ja sport ning ühtne kogukond. Olen seisnud ja seisan ka edaspidi selle eest, et meie valda ei tuleks liiga suuremahulisi uusarendusi, mis oluliselt mõjutavad valla toimimist. Seisan ka selle eest, et kasvaks inimeste jõukus – aitame edendada ettevõtlust ja luua uusi töökohti!

221

Illar Lemetti

Viimsi vallavanem 5162121