Viimsi vald

reform.ee
Menüü
231

Ilona Säälik

Mind tõi Viimsisse 21 aastat tagasi armastus ja nüüd on sellest mereäärsest tuulisest poolsaarest saanud minule ja minu perele kallis kodu. Lisaks kosutavatele tuultele ja karastavale merele on Viimsis veel palju häid asju. Siin on kiiresti arenev elukeskkond, siin on minu inimesed ja peaaegu kõik teenused on kodule mugavalt lähedal. Olen uhke oma kodukoha ja kogukonna üle. 

Hariduselt olen õpetaja ja andragoog ja peamiselt olengi töötanud haridusvaldkonnas, lasteaiast kõrgkoolini, lisaks ka muuseumis ja täiendkoolituses. Mind on tunnustatud aasta õpetaja ja aasta koolitaja tiitlitega. Minu jaoks õpetaja ja koolitajana on oluline märgata igat inimest ja leida võimalused tema arengu toetamiseks.

Olen panustanud kohalikku kogukonda, töötades kolm aastat Rannarahva Muuseumis haridusprogrammide juhina. Lisaks olen valla hariduselus aktiivselt kaasa löönud aktiivse hoolekogu liikmena oma kahe poja lasteaias ja koolides. Oleme lapsevanematega korraldanud spordiüritusi, esinemisi õpetajate päevadel ja muid üritusi. Olen olnud aktiivne hoolekogu liige ka CFC jalgrattakoolis. Väärtustan väga huvihariduse ja sportimise võimalusi Viimsi vallas.

Minu südameasi on alati hariduse kvaliteet ja võrdsed võimalused õppimiseks. Kvaliteetse hariduse puhul on võtmetähtsusega õpetajate heaolu ja nende töö vääriline tasustamine. Õpetajatest nii lasteaias, algklassides, põhikoolis, gümnaasiumis kui ka huviringides ja trennides sõltub, milliseks kujuneb Eesti areng tulevikus. Kogenud õpetajana seisan selle eest, et Viimsi haridusasutuse töötajal oleks vabadus teha oma tööd parimates tingimustes ja et tema teadmisi ning aega väärtustatakse ka konkurentsivõimelise palga näol.

Elus peab olema kõik tasakaalus. Vabal ajal meeldib mulle koos perega metsas ja mere ääres liikuda ning meelsasti toimetan ka köögis. Armastan lugeda ja õppida. Võib öelda, et jätkuv eneseareng on minu elu loomulik osa.

Usun, et Viimsis on head võimalused formaalhariduse, huvihariduse ja vabahariduse ühendamiseks parimal võimalikul viisil, et julgustada inimesi võtma vastutust elukestva õppe eest ning leidma uusi võimalusi arenguks. Viimsi vallas on mitu olulist muuseumi, mitu head spordikooli, õppijakeskset haridust väärtustavad koolid. See on suur väärtus. Unistan, et Viimsi oleks inspireeriv õppimise ja haridusinnovatsiooni keskus, kus kõik leiavad endale võimaluse ja julgustuse elukestvas õppes osalemiseks. Jätkuv õppimine võiks olla viimsilaste eluviis. Hea haridus on meie kõigi ühine vastutus. 

231

Ilona Säälik

Tallinna Teeninduskool, õpetaja Vaata Instagramist Vaata veebilehelt