Viimsi vald

reform.ee
Menüü
236

Ivo Saarma

Tervisekeskus kuuele perearstile: rohkem tervishoiuteenuseid ja võimalusi Viimsi valla elanike jaoks abi saada (sh rasedate jälgimine Viimsis, erinevad eriarstiabiteenused), koolitervishoiu arendamine, vaktsineerimiskeskuse loomine Viimsisse.

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumine erivajadustega lastele Viimsi lasteaias ja Randvere koolis.

Noorte sotsiaalkeskuse loomine Viimsisse, kus pakutakse kompleksselt erinevaid teenuseid, nagu päeva- ja intervallhoid, toetatud töötamine jm, aga ka erinevaid konsultatsioonivõimalusi: psühholoogid, tegevusterapeudid, logopeedid. Olen arvamusel, et seda on praegu enam vaja kui uusi spordirajatisi, mis tänaseks on juba päris hästi arendatud. Elukeskkond peab olema Viimsis tasakaalus ja kõiki erinevaid vajadusi tuleb võrdselt arendada, eriti veel nende, kes omal käel hakkama ei saa.

236

Ivo Saarma

Erahaigla Fertilitas juhataja, naistearst