Viimsi vald

reform.ee
Menüü
226

Kristiina Kägu

Olen kasvanud ja koolis käinud Viimsi vallas. Praegu elan Laiakülas, kasvatan siin oma lapsi ja hoolitsen meie vanavanaema eest Haabneemes. Seega on minu Reformierakonna meeskonnas kandideerimise otsus inspireeritud inimlikest vajadustest elukaare erinevates etappides. Vaba aja veedan metsas või merel: loen, liigun ja laisklen!  

Minu jaoks ema ja õpetajana on kõige tähtsam laste haridus: lasteaiad ja koolid. Õpetajate palgatase, töörõõm ja -keskkond (sh digitaristu) peavad olema kompromissitult parimad. Õppe- ja kasvatustöö tulemused mõjutavad otseselt meie edasisi investeeringuid infrastruktuuri, turvalisusesse või tervisesse. Õpetajate leidmine ja hoidmine vajab tugimeetmete rakendamist nagu riigitasandi tippjuhtidel. Õpetajad vastutavad meie kõige kallima vara eest, mis on lapsed ja tulevik! 

Samuti pean oluliseks noorte liikumist, võistlusspordi toetamist, aga ka teiste huvialade kõrgel tasemel harrastamist. Teadus- ja kultuurimaja peab olema kõigi koolide teenistuses tunniplaanijärgsel ajal, et laste huvikoormus saaks kõditatud mitte ainult õhtutundidel, ja seetõttu ei peaks me neid seadma valikute ette trenn, proov või labor. Valla tunnustussüsteem võiks toetada erinevaid teadussuundi, loodusteadustest kaunite kunstideni, mitte ainult medaliste. 

Kogukondade spordirajatised ei peaks olema valimislubadused, vaid elementaarsed. Laste kogunemisvõrgustik ja atraktsioonid peavad olema geograafiliselt hajutatud ja eagruppidele väljakutseid pakkuvad. Näen külavanemana, et kui lastel on kogukonnas mitmekesiselt võimalusi ajaveetmiseks, siis tekib vahvaid ideid, mida saab toetada loodava “noorte kaasava eelarvega”. Ettevõtlikkus elab neis, aitame selle avaldumist ning toetame kujunemist!

Viimsis on aktiivsed pensionärid, kes peaksid saama kasutada infrastruktuuri selleks sobivates tingimustes: tegelustoad ühisteks ettevõtmisteks, võimlemine ja tantsutunnid spordisaalis või külalisloengud Artiumi ruumides. Nii saab tegutseda avatult, seadmata ealisi piiranguid või sotsiaalseid tiitleid, sest huvitegevus on põlvkondadeülene: reisiõhtud, käsitööring või meesteklubi. Vajame tähelepanu koduhoolitsusele igas vanuserühmas ning eakatele hubast ja kodust hoolduskeskust Rannapere pansionaadis!

Miski ei muutu, kui ise ei muuda! 

226

Kristiina Kägu

Ambient Assets OÜ, ettevõtja ja õpetaja Vaata Instagramist