Viimsi vald

reform.ee
Menüü
229

Märt Vooglaid

Olen ettevõtja. Nelja lapse isa. 

Olen olnud Viimsi volikogu liige kahes koosseisus. Nende kaheksa aastaga on Viimsi teinud läbi suure arengu. 2017. aasta valimiste järgselt sai minu eestvedamisel püstitatud kaks suuremat eesmärki: Viimsi suuremad teed tuleb rekonstrueerida ja Viimsisse ehitatakse oma, täna Artiumi nime kandev kontserdimaja.

Välja on ehitatud uus Reinu tee. Rekonstrueeritud on Vehema tee ja Aiandi tee rekonstrueerimine viiakse lõpuni sel sügisel.
Kontserdimaja valmib 2022. aasta veebruaris. Koos kontserdimaja valmimisega saavad endale samasse hoonesse tänapäevased õpperuumid ja harjutusklassid nii Viimsi noorte muusikakool, noorte kunstikool kui ka noorte tehnoloogiakool. Viimsi kooliõpilased saavad seal parimad võimalused erinevateks huvitegevusteks.

Volikogu järgmisel koosseisul seisab ees sisustada rajatav Artiumi hoone väärikaks kultuurielu keskuseks. Lõpuni on vaja viia Haabneeme ja Viimsi keskuse üldplaneering. Enam raha tuleb suunata turvalisuse tõstmiseks valla territooriumil.
Need on teemad, mille eest kavatsen seista valituks osutudes.

229

Märt Vooglaid

Private Group OÜ, juhatuse liige