Viimsi vald

reform.ee
Menüü
222

Siiri Visnapuu

Seisan aktiivse ja tervisliku eluviisi populariseerimise eest! 

Viimsisse juhatas mind elutee 2007. aastal, kui kolisime perega Piritalt Viimsisse. Kolimisest saati olen andnud oma panuse Pärnamäe küla jõudsasse arengusse, olles tegus nii külaseltsi juhatuse liikmena kui ka viimased kuus aastat Pärnamäe külavanemana. Tean ja väärtustan arusaama sellest, kui oluline on inimestele kogukonnatunne, ühised üritused ning nendega kaasnevad uued tutvused ja sõbrad. Oma küla kogukonnaga oleme Pärnamäe külas ellu viimas oma väikest rohepöördeprojekti, millega tahame tulevikus olla eeskujuks ka teistele küladele. Püüame üheskoos propageerida taaskasutust ja keskkonnahoidlikke eluviise.

Omamata varasemat poliitilist tausta olin positiivselt üllatunud, kui suurel määral ühtib Reformierakonna programm minu nägemuste ja väljavaadetega Viimsi valla tulevikust. Olen veendunud, et just ettevõtlikud ja tegusad kohalikud inimesed suudavad meie koduvalla juhtimisse anda kõige suurema väärtusega ideid. Niisiis on minu jaoks oluline, et vald märkaks ja tunnustaks veelgi rohkem neid aktiivseid ja tublisid inimesi, kes vabatahtlikena annavad oma panuse kogukonna ja valla arengu hüvanguks. Sedakorda annan oma panuse, et vald kaasaks juhtimisse rohkem kohalikke elanikke, siinseid ettevõtjaid ning tegutsevaid MTÜ-sid.

Üks minu suur kirg on sport. Liikumisharrastuse treenerina on minu spordikire taga ka suur soov seda massidesse levitada, et viimsikad saaksid juurde sportlikke vaba aja veetmise võimalusi ning ükski spordiala ei jääks märkamata. Soovin, et Viimsi vallas tekiks veelgi juurde erinevaid koosviibimisi ja säiliksid juba olemasolevate traditsioonidega üritused, nagu Viimsi rattaretk, Viimsi jooks, Lastepäev, Jõulumaa ja ühine uue aasta vastuvõtmine. Visioon on, et vallas toimuksid Viimsi meistrite valimised erinevatel spordialadel ning igas vanuses elanikel oleks piisavalt ka tasuta võimalusi erinevate spordialade ja liikumisharrastustega tutvumiseks. Soovin, et valla terviserajad saaksid omavahel ühendatud ning liikumine oleks populaarsem kui kunagi varem.

Igapäevaselt tegelen ettevõtlusega, mille kõrvalt leian alati aega olla ka aktiivne liikumise ja spordi entusiast. Oma energia ammutan sõpradest ja lastest, olles kolme tütre ema ja kahekordne vanaema.

222

Siiri Visnapuu

Saaremaa Delifood OÜ, juhatuse liige Vaata Instagramist 5012517