Viimsi vald

reform.ee
Menüü
232

Tanel Einaste

TANEL EINASTE: „Ehitame Viimsisse uue spordikeskuse koos uisuväljakuga!“

Kutsun kõiki viimsilasi üles toetama Viimsisse uute sportimisvõimaluste rajamist. Seisan Viimsisse uue mitmefunktsioonilise spordihoone rajamise eest, olles esimese sammuna kaardistanud peamised keskusele esitatavad vajadused ja võimalused ning need eskiisprojektiks realiseerinud. Plaanitavas hoones leiavad kodu ja saavad ruumid valla suurimad spordialad, jalg-, võrk- ja korvpall, ning tekib ka teisi väiksemaid saale, ruume ja stuudioid teistele spordialadele. Samuti on keskusesse planeeritud uisuväljak, mille järele on kogukonnal suur huvi. Kutsun kõiki viimsilasi kaasa mõtlema, millised spordialad peaksid uues spordikeskuses kindlasti esindatud olema.
Spordikeskuses saavad olema ka lisaõppeklassid gümnaasiumile, et veelgi suurem arv Viimsi noori saaks gümnaasiumihariduse omandada just koduvallas.

„Olen võtnud initsiatiivi Viimsi uue spordikeskuse elluviimiseks peamiselt kahel põhjusel. Esiteks on olemas selge vajadus – spordiruumide ja ka gümnaasiumikohtade puudus. Olles panustanud Viimsi spordiellu tänaseks pea 20 aastat, sellest viimased neli ka vallavolikogus, olen koduvalla vajaduste ja võimalustega väga hästi kursis ja spordikeskuse idee ei ole mitte pastakast võetud või soov luua monument, vaid reaalne ruumipuudusest tulenev vajadus. On ju Viimsi tuntud oma aktiivse sporditegevuse poolest. Tänaseks on kogukonnas tõstatunud selge vajadus gümnaasiumis lisakohtade järele ja nii saab uue spordihoonega tuua leevendust ka sellesse. Spordikeskuse rajamisega ehk lisaruumide tekkimisega saab suurendada ka gümnaasiumikohtade arvu. Teiseks – kogemus. Olles sarnaselt initsieerinud ja ellu viinud ideest projekti ja teostuseni tänase valla spordielu südame, Karulaugu spordikeskuse, oman piisavat kogemust mõtted tervikuks siduda ja need ka realiseerida.”

Mis ruume ja võimalusi spordikeskus sisaldaks? 

„Keskus teenindaks ühelt poolt gümnaasiumi, nii sportimise kui ka täiendavate õppimisvõimalustega, aga looks sportimisvõimalused ka kõigile teistele viimsilastele. Spordialadest oleme käed löönud ja planeerime hoonesse võimalused Viimsi suurimatele spordialadele jalg-, võrk- ja korvpallile. Samuti tulevad keskusesse kergejõustiklastele jooksurajad, lisaks jõusaal ja väiksemad stuudio stiilis ruumid tantsu- või rühmatreeninguteks. Aga kindlasti ei ole projekt praegu lukus ja seega soovime kaasata kõik mõtted ning vajadused, mis protsessi käigus tekivad. Palun kõikidel huvilistel minu poole pöörduda, et ühiselt neid võimalusi arutada.”

Kuidas ja millal uus hoone või hooned rajatakse?

„Näen suurimat võimalust hoone rajamiseks avaliku hoonestusõiguse konkursiga. Kõnealune maa kuulub vallale ja avaliku hoonestusõiguse konkursiga, nö PPP-mudeliga, on võimalik leida sobivaim partner, kes keskuse valmis ehitaks. See oleks ühtlasi ka kõige kiirem viis plaanide realiseerimiseks ehk lihtsustatud käsitluses eeldaks vaid volikogu otsust. Eeldan ja usun, et nii oluline objekt leiab volikogu tasandil laia toetuse. Samas analüüsime ja otsime ka kõiki muid rahastamisvõimalusi.”

Olen 39-aastane, kahe toreda poja isa, viimsilane alates 1997. aastast, hobikokk ja harrastussportlane.

Olen lõpetanud Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna.

Olen ligi 600 liikmega Korvpalliklubi Viimsi üks asutajatest, klubi juhatuse liige ja praegune tegevjuht ning ka Viimsi vallavolikogu liige.
Olen olnud eestvedaja Karulaugu spordikeskuse ja Püünsi kooli spordiväljaku rajamisel ning Viimsi kooli spordiväljaku ja Püünsi kooli korvpalliväljaku uuendamisel.

Kirgliku harrastussportlasena, tegeledes kestvus- ja jõutreeningu ning pallimängudega, pean oluliseks inspireerida ka teisi liikumise abil oma tervist parandama ja positiivseid emotsioone kogema.

Võta minuga ühendust: 5048422 ja tanel@kkviimsi.ee.

232

Tanel Einaste

Korvpalliklubi Viimsi, juhatuse liige/tegevjuht Vaata Instagramist Vaata veebilehelt 5048422