Viimsi vald

reform.ee
Menüü

Reformierakond kinnitas Viimsi valimisprogrammi, vallavanema kandidaadiks on Illar Lemetti

Täna toimunud Reformierakonna Viimsi piirkonna koosolekul kinnitati kohalike valimiste programm ning kandidaatide nimekiri.

“Meie meeskonnas on hinnatud haridusekspertid, omavalitsuse ja riigi toimimise head asjatundjad, spordi-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna inimesed, külavanemad ja teised kogukonna esindajad, innovatsiooni ja keskkonnahoiu eestvedajad, väga hea juhtimiskogemusega inimesed ja mitmete teiste valdkondade parimad tegijad. Kandidaatide seas on pikkade aastate jooksul Viimsi valla arengusse panustanud inimesi, aga ka neid, kes on meie meeskonnaga liitunud alles hiljuti. Viimsi vald peab olema targalt juhitud innovaatiline omavalitsus, see märksõna iseloomustab kõiki meie tegevusvaldkondi,” sõnas Reformierakonna Viimsi piirkonna juht Riina Aasma.

“Meie meeskond on panustanud aastaid sellesse, et Viimsi oleks laste kasvatamist, haridust, sporti ja kultuuri soosiv, turvalise ning hea elukeskkonnaga omavalitsus. Meil on uus ja väga populaarne raamatukogu ning Karulaugu spordikeskus, terve rida uusi ja korrastatud mänguväljakuid, lähitulevikus avatakse Püünsi staadion. Valmimas on kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, oleme renoveerinud päevakeskused, loonud hoolekandekeskuse. Üheks olulisemaks täidetud lubaduseks on võrdse kohatasu kehtestamine kõigis lasteaedades. Oleme hoidnud valla infrastruktuuri heas korras,” ütles Aasma ning lisas, et efektiivne ning innovaatiline juhtimine on olnud meeskondlik alustala.

“Seisame ka edaspidi selle eest, et meie vallas oleks väga hea elukeskkond, parimad võimalikud tingimused laste ja noorte arenguks, kõik võimalused väärikaks vananemiseks, ausse tõstetud haridus, kultuur ja sport ning ühtne kogukond. Hoiame inimesi ja loodust. Seisame ka selle eest, et kasvaks inimeste jõukus,” sõnas vallavanem Illar Lemetti.

“Meil on kõige ambitsioonikam keskkonnahoiu programm, muuhulgas alustame kogukonnametsade idee elluviimist. Viimsi on roheline omavalitsus ja nii peab see ka jääma. Kavatseme koostada Viimsi valla uue üldplaneeringu, rakendada õpetajatele Eesti parima palga-, motivatsiooni- ja tugipaketi, läbi loomemajanduse valdkonna ettevõtlusinkubaatori ja StartupViimsi platvormi toetada ettevõtlusega alustamist, täiendada sporditaristut ning kergliiklusteede ja spordiradade võrgustikku. Pöörame suurt tähelepanu Viimsi valla kõigi külade ja alevike arengule. Kindlasti hoiame ka valla rahaasjad korras. Oleme koostanud kaardi, millel on toodud suurem osa meie praktilistest lubadustest. Näiteks kavatseme valgustada kõik Viimsi vallale kuuluvad teed,” ütles Lemetti

Reformierakonna nimekirjas kandideerivad Siim Kallas, Riina Aasma, Illar Lemetti, Siiri Visnapuu, Aivar Sõerd, Leelo Tiisvelt, Alar Mik, Kristiina Kägu, Marko Mihkelson, Riina Quak, Märt Vooglaid, Martin Reim, Ilona Säälik, Tanel Einaste, Aina Saarma, Jaak Salumets, Marju Mik, Ivo Saarma, Pavel Solovjov, Peeter Vään, Aarne Saluveer, Priit Rebane, Marek Kose, Jaanus Koni ja Enn Sau.