Viimsi vald

reform.ee
Menüü

Reformierakonna Viimsi nimekirja asuvad kohalikel valimistel juhtima Aasma, Kallas ja Lemetti

Reformierakonna Viimsi osakonna juhatus kinnitas kohalike omavalitsuste valimistele minnes vallavanema kandidaadiks praeguse vallavanema Illar Lemetti, nimekirja juhivad erakonna Viimsi osakonna juht Riina Aasma, riigikogu liige ning Viimsi vallavolikogu liige Siim Kallas ja vallavanem Illar Lemetti.

Riina Aasma sõnul on nimekirja lisandunud palju oma ala tipp-tegijaid ja eestvedajaid. “Meie eesmärk on komplekteerida tugev meeskond, kellega üheskoos kavandada ja ellu viia suuri ideid. Sünergia, meeskonnatöö ja professionaalsus on meie märksõnad meeskonna koostamisel.

Valimistele minnakse plaaniga jätkata seni tehtud tööd Viimsi elukeskkonna parendamisel. “Viimastel aastatel on tehtud suuri investeeringuid spordi- ja kultuuritaristusse, teedesse ja haridusse. Kujundlikult võib öelda, et maja hakkab valmis saama ja nüüd tuleb investeerida sellesse, et majast saaks kodu,” lisas Aasma.

Vallavanema kandidaadina toetatakse üksmeelselt ametisolevat vallavanemat Illar Lemettit. „Illar on näidanud ennast väga väärika ja kindlameelse inimesena, kellel on põhjalikud teadmised erinevates vallaelu puudutavates valdkondades ja kes suudab kavandatu ka ellu viia,“ sõnas Riina Aasma.

„Millisena me näeme Viimsi tulevikku? Hoitud inimesed ja loodus, väga hea elukeskkond, parimad tingimused laste ja noorte arenguks, kasvav jõukus, ausse tõstetud haridus, kultuur ja sport, ühtne kogukond ning suur tähelepanu külade ja alevike arengul,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. „Meie programm katab põhjalikult kõiki eluvaldkondi, aga eraldi väärib rõhutamist loodushoid. Reformierakonnast on  Viimsis kujunemas erakond, kes seisab kõige jõulisemalt meie imepärase looduskeskkonna säilimise eest. Muude tegevuste hulgas algatame Viimsi uue üldplaneeringu koostamise,“ lisas vallavanem.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.