Viimsi vald

reform.ee
Menüü

VALLAVANEMA ARUANNE 1

Vallavanemana annan järgnevate postitustega ülevaate sellest, mida on Reformierakonna juhitav koalitsioon Viimsis nelja aasta jooksul teinud. Kohe sissejuhatuseks soovin hea koostöö eest tänada volikogu ja vallavalitsuse liikmeid, vallavalitsuse ja allasutuste töötajaid ning kogukonda. Tulemusi saavutatakse meeskonnatööna!

Täna kirjutan investeeringutest. Investeeringud ja erinevad arendustegevused vajavad elluviimiseks raha. Heameel on tõdeda, et lisaks valla eelarvelistele vahenditele on viimase nelja aasta jooksul erinevate projektidega toodud valda juurde 6,95 miljonit eurot! Sellele lisandub elmisel nädalal teatavaks saanud valitsuse ettepaneku alusel 1,5 miljonit eurot jalgpalli sisehalli ehituseks.

Illar Lemetti, vallavanem

Investeeringud

Investeeringute elluviimise eest vastutavad peamiselt vallavalitsuse kommunaal- ja ehitusosakond, Viimsi Haldus OÜ ning teised osakonnad ja asutused oma vastutusalas. Suur tänu kõigile tehtud töö eest! Lisatud nimekiri pole kindlasti täielik, aga annab siiski tehtust hea ülevaate. Näiteks on võimalik veenduda, et veevarustuse tagamiseks tehtud ja lähitulevikus tehtavad investeeringud tagavad kõigile viimsilastele kvaliteetse teenuse ja piisava veega varustatuse.