Hiiumaa vald

reform.ee
Menüü

Paremini hoitud Hiiumaa 

Reformierakonna Hiiumaa piirkonna valimisprogramm 2021. a kohalikeks valimisteks  

Oh Hiiumaa, Sa meresaar, 
kui armas oled Sa! 
Mu süda käis küll otsimas, 
nii põhjas, lõunas, idas ka, 
kuid paremat ei leidnud ta, 
kui Sa, mu Hiiumaa.

(“Hioma – ehk issamaa laul”, Gustav Felix Rinne, 1868) 

Reformierakond on nelja-aastaseks valitsemisperioodiks Hiiumaal sõnastanud kolm suurt sihti: 

  1. Paneme Hiiumaa elujõust pakatama. Meie eesmärgiks on elujõuline Hiiumaa, kus inimesed tahaksid elada ja külas käia. See tähendab eeskätt kvaliteetset eluolu – häid lasteaedu, tasemel haridust, kiire interneti kättesaadavust, rikkalikku kultuurielu, turvalisust ning investeeringuid teedesse –, aga ka heaperemehelikult hoitud ja kasutatud looduskeskkonda ning tarka turundust. 
  1. Loome Hiiumaa inimestele paremad võimalused. Hiiumaa ei saa leppida Eesti maakondade keskmise palga võrdlustabelis kohaga tagaotsas. Meie tööinimesed väärivad kõrgemat palka, töökohti loovad ettevõtjad paremaid võimalusi edukuseks ning eakad suuremat kindlustunnet. Tegus omavalitsus ei seisa käed rüpes, vaid loob vajalikud eeldused, et Hiiumaa majanduse jõukus saaks kasvada.  
  1. Kaasame Hiiumaa arendamiseks 20 miljonit eurot investeeringuid. Meie inimeste elu läheb paremaks siis, kui Hiiumaa edendamiseks tehakse piisavalt tarku ja hästi läbimõeldud investeeringuid. Finantseeritagu nendest Kõpu uut külastuskeskust, kergliiklusteede rajamist, Kärdla uut kultuurimaja, elektriühenduste väljaehitamist ringtoite põhimõttel, Suuremõisa lossikompleksi, kogukonnaparkide loomist, Hiiumaa uusi elamuprojekte, sotsiaalkeskuse järgmist etappi, väikesadamate arendamist, kiire interneti tagamist või mõnd teist paljudest käesolevas programmis nimetatud projektidest. Hiiumaa taristu vajab elanike elukvaliteedi tõstmiseks uut hoogu. 

Täites loetletud eesmärgid, saame olla kindlad, et Hiiumaa on senisest enam hoitud ja meie inimeste elu läheb oluliselt paremaks. Nende sihtide saavutamist toetavad alljärgnevad programmilised peatükid:  

Ühendatud Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaa on ülejäänud Eestiga ühendatud 21. sajandile vääriliselt. See tähendab nii mõistlikku praamiühendust, mis aitaks tõsta hiidlaste sissetulekuid; kiiret internetti, mis oleks kättesaadav telefoniga aiaposti otsa ronimata ning stabiilset elektriühendust, mis peaks olema iseenesestmõistetav. Selle saavutamiseks  

Ettevõtlik Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaal on viljakas keskkond ettevõtete asutamiseks ja kasvatamiseks, sest vaid see loob eelduse Hiiumaa majanduse arenemiseks ja inimeste sissetulekute suurenemiseks. Selle saavutamiseks 

Sõbralik ja külalislahke Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaa on ahvatlev reisisihtpunkt nii meie vanadele kui ka uutele sõpradele üle maailma. Turism kui teenuste eksport omab käesoleval kümnendil suurt potentsiaali olla üheks peamiseks Hiiumaa majanduskasvu veduriks. Selle saavutamiseks 

Kodune ja perekeskne Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaad iseloomustab toimekas külaelu ja ühtehoidev kogukond. Meie kodusaar hindab ja hoiab oma inimesi, et ka need, kes siit vahepeal lahkuma peavad, sooviksid alati kiiresti tagasi tulla. Selle saavutamiseks 

Turvaline ja kaitstud Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaal on kõikide inimeste elu, tervis ja vara pahasoovlike eest kaitstud. Peame tähtsaks inimeste turvatunnet ja meelerahu. Selle saavutamiseks 

Sportlik ja tervislik Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaal elavad elujõulised ja rõõmsameelsed inimesed. Tahame, et meie saarel oleks mitmekesised võimalused tervisespordi harrastamiseks ja eeldused tulevaste olümpiavõitjate võrsumiseks. Selle saavutamiseks 

Haritud ja kultuurne Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaal kasvavad hästi haritud lapsed, kelle võimalused huvitegevuseks on väga mitmekesised, ning saare aastaringselt vilkas kultuurielus osalevad igas eas inimesed. Selle saavutamiseks 

Sotsiaalne ja hooliv Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaal ei jäeta kedagi üksi.  Siin on tagatud kõikidele kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavus ning hea elukvaliteet ka ühiskonna nõrgematele liikmetele. Selle saavutamiseks 

Hästi juhitud Hiiumaa 

Paremini hoitud Hiiumaa seisab oma inimestele lähedal. Hiiumaa tugevuseks on kokkuhoidev kogukond. Siinne vallavõim ei saa olla võõras ega kauge. Viime ellu reformid, mis suurendavad kohaliku juhtimise tõhusust ja aitavad hiidlaste huve paremini esindada. See tähendab, et