Hiiumaa vald

reform.ee
Menüü
125

Maris Nõmmik-Kärtner

 – parima hariduse ja õpikeskkonna eest

Olen sündinud ja kasvanud Hiiumaal, kus omandasin ka põhi- ja keskhariduse. Pärast õpinguid Tartu ülikoolis tulin tagasi kodusaarele, sest siin on minu kodu ja minu inimesed.

Hiiumaa on mulle väga oluline. Siin on turvaline elukeskkond, äge kultuuriruum, puhas loodus, võimsad metsad, kaunid rannad, ühtehoidev ja hooliv kogukond ning mõnusalt vaikne ja rahulik. Siin on ka ajal teistsugune mõõde, sest vahel tundub, et aeg kulgeb siin veidi aeglasemalt kui mandril ning see ongi Hiiumaa üks salapäradest. Saarel valdab rahu ning aeg ei torma. Elan siin, sest siin on hea olla.

Mul on kaks tütart. Arvan, et Hiiumaa on kasvamiseks ja arenemiseks parim paik. Laste ja noorte haridus, elukeskkond ning heaolu on minu jaoks väga olulised. Paremini hoitud Hiiumaa tähendab elujõulist Hiiumaad, kus on head lasteaiad, kvaliteetne ja tasemel haridus, mitmekesine huviharidus, turvaline ja sõbralik elukeskkond, rikkalik kultuurielu ning heaperemehelik suhtumine loodusesse.

Haridus on investeering tulevikku. Kvaliteetne ja mitmekülgne haridus loob võimaluse paremaks tulevikuks. Minu eesmärk on luua noortele õpikeskkond, kus kõik on võimalik. See tähendab koostööd, head suhtumist, paindlikku lähenemist, nüüdisaegset õpikäsitlust, elukestvat õpet, rahvusvahelisi programme, põimumist, lõimumist ning soovi täita õppijate unistusi. Kuigi elame saarel ja oleme mõnes mõttes justkui kõigest kaugel on seda olulisem, et meie noored omandaks hariduse, mis avab uksi ka väljaspool kodusaart.

125

Maris Nõmmik-Kärtner

Hiiumaa Gümnaasium, Õppejuht; Huvi-ja projektijuht