Alutaguse vald

reform.ee
Menüü
105

Ahto Murdsalu

Olen sündinud 1993. aastal Tartus ning õppinud Avinurme keskkoolis ja Iisaku gümnaasiumis. 2016. aastal omandasin Tartu ülikoolis bakalaureuskraadi kehalise kasvatuse ja spordi erialal. Sellest ajast saati olen töötanud kehalise kasvatuse õpetajana erinevates koolides ja personaaltreenerina MyFitness spordiklubis, viinud läbi õpetajatele suunatud täiendkoolitusi ning aidanud kaasa mitmete spordiürituste korraldamisele. Vahepeal käisin teisel pool maakera Austraalias töö- ja elukogemusi saamas. Praegu olen Iisaku gümnaasiumi õpetajana võtnud oma südameasjaks suurendada õpilaste huvi kehalise aktiivsuse ja spordi vastu ning süstida neisse elukestev liikumisharjumus.

Miks kandideerin?

Olles töötanud Tartumaal ja olnud aasta Eestist eemal, tekkis suur igatsus kodukoha vastu. Nüüd olen ma tagasi Alutagusel, et siia jääda ja selle tulevikku panustada. Seisan selle eest, et meie valla koolid säiliksid ja meie noored saaksid alati tasuta ja mitmekesiselt sportida. Samuti pean oluliseks, et kõikidel vallaelanikel oleksid head võimalused tervislike eluviiside harrastamiseks, tähendagu see nii hooldatud ja valgustatud kergliiklusteid kui ka erinevaid spordiüritusi.

105

Ahto Murdsalu

Iisaku Gümnaasium, õpetaja Vaata Instagramist Vaata veebilehelt