Alutaguse vald

reform.ee
Menüü
104

Lii Roosa

Olen 16 aastat panustanud Iisaku ning kogu Alutaguse piirkonna arendamisse. Algul peamiselt noorsootöö ja noorteprojektide, hiljem ka kogukonna- ja ettevõtlusprojektide elluviimise näol. Olen eest vedanud Alutaguse lastelaagrite projekte ning olnud Alutaguse õpilasmalevate korraldusmeeskonna liige, organiseerides lastelaagreid 10 aastat ja Iisaku õpilasmalevat juba 12 aastat. Erinevaid noorteprojekte olen koos meeskonnaga teoks teinud paarsaja ringis.

Lisaks tegutsen mitmete Euroopa ja siseriiklike fondide nõustaja ja hindajana. Kõige südamelähedasemateks on mulle sealjuures projektid, mis on seotud maapiirkonna ettevõtluse arendamise ja kohaliku toidupropageerimise, Peipsi piirkonna arengu soodustamise ning loodust säästva turismi edendamisega.

Leian, et elu hajaasustatud maapiirkonnas vajab nutikaid lahendusi, säästlikku majandamist ning konkurentsivõimelist haridust. Toetan läbipaistvat, avatud ja kaasavat juhtimist, mille eesmärk on parima lahenduse saavutamine läbi ausa konkurentsi ja selgete otsuste. Pean oluliseks info liikumise parandamist ja n-ö alt üles algatuste toetamist.

104

Lii Roosa

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, tegevjuht