Alutaguse vald

reform.ee
Menüü
108

Marika Laanemäe

Olen olnud Alutagusemaaga seotud terve elu: sündinud ja kasvanud endises Mäetaguse vallas ning õppinud esimesest klassist kuni keskkooli lõpuni Iisakus. Praegu elan vaheldumisi Väike-Pungerjal ja Pagaril.

Viimased 20 aastat olen tegelenud sotsiaaltööga ning töötanud nii omavalitsuses, koolis, õppenõustamiskeskuses kui ka vanglas. Sotsiaaltööd õppisin Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Minu praegune töökoht on Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnas.
Kohalike omavalitsuste valimistel kandideerin, sest mulle on oluline, et kohalikke otsuseid teeksid ja nende eest vastutaksid kohalikud inimesed!

Seisan eelkõige laste ja perede heaolu eest ning soovin panustada ennetusesse ehk tegeleda ette mõtlemise, mitte tulekahjude kustutamisega. Olen veendunud, et ka sotsiaalvaldkonna tegevused ja plaanid peavad tuginema andmete kogumisele ja analüüsile ning mõõta tuleb ka nende tegevuste tulemusi.

Kuigi inimene vastutab oma elu ja toimetuleku eest ise, võime me kõik siiski erinevates elutappides ka abi vajada. Sel juhul oleks hea tuge saada võimalikult kodu lähedalt ja liigse bürokraatiata. Inimene peab olema hoitud sünnist surmani. Ja hoitud nii, et nii sotsiaal-, tervishoiu- kui ka haridusvaldkond sellele ühiselt ja terviklikult kaasa aitaks.

Usun, et muutuseid saavutame võimaluste loomisega. Seega pooldan tervislike valikute pakkumist nii liikumises, toitumises kui ka inimeste omavahelises suhtlemises.

108

Marika Laanemäe

Sotsiaalkindlustusamet, konsultant