Jõhvi vald

reform.ee
Menüü
225

Kaarel Kuznetsov

Lõpetasin 2002. aastal Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi ning 2012. aastal sisekaitseakadeemia päästekolledži päästeteenistuse eriala. Viimased 15 aastat olen töötanud päästeametis ning viimased kaks aastat olen täitnud ka Kohtla-Järve päästekomando pealiku rolli. Eelnevalt pidasin erinevates büroodes spetsialisti ametit.

225

Kaarel Kuznetsov

Päästeamet Kohtla-Järve päästekomando pealik