Jõhvi vald

reform.ee
Menüü
233

Kristjan Pikhof

Olles siin sündinud ja kasvanud, on Ida-Virumaa minu jaoks väga oluline. Olen elu jooksul oma eesmärkide saavutamise nimel pingutanud nii spordis, haridust omandades kui ka tööelus. Usun, et iga eesmärgi saavutamine on piisava soovi korral võimalik, eriti sihipäraselt üheskoos tegutsedes. Minu eesmärk on toetada Ida-Virumaa arengut!

Kandideerin 2021. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel Jõhvi vallas, et muuta Jõhvi meie kõigi jaoks paremaks. Minu hinnangul on Jõhvi suurimaks murekohaks stabiilsuse puudumine valitsemises, mis mõjutab oluliselt valla süstemaatilist arengut. Selleks, et muuta Jõhvi maakonnakeskuse tiitli vääriliseks ja valla elanike jaoks parimaks elukohaks, tuleb valida volikokku õiged inimesed!

Seisan selle eest, et iga Jõhvi noor oleks kodumaal konkurentsivõimeline ning motiveeritud tulevikus oma pädevusi ja oskusi Ida-Virumaa arengu heaks panustama. Konkurentsivõime tõstmise eelduseks on mitmekülgne areng ja tervislik eluviis. Noortel peab olema võimalus tegeleda aktiivselt spordiga, saada parimat haridust ning veeta vabal ajal aega sõpradega. 

Selle tagamiseks peame pakkuma Jõhvi noortele:

  • parimat akadeemilist haridust;
  • mitmekülgset huviharidust;
  • suurepäraseid sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi.

Üheskoos pingutades saavutame parima tuleviku meie kõigi jaoks!

233

Kristjan Pikhof

Politsei- ja Piirivalveamet, juhtivametnik Vaata veebilehelt