Jõhvi vald

reform.ee
Menüü
220

Messurme Pissareva

Jõhvi elanik olen alates 1991. aastast ning oman head era-, avaliku ja kolmanda sektori juhtimise kogemust. Mul on kõrgharidus kolmel erialal ehitus-, majandus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Olen olnud tegev Jõhvi abivallavanemana, mistõttu tean hästi Jõhvi valla nõrkuseid, potentsiaali ja elanike vajadusi. Olen valmis panustama nii eakatele kui ka abi vajavatele inimestele sotsiaalteenuste arendamisse ning soovin toetada väikeettevõtteid, arendades ettevõtluskeskkonda ja -võimalusi.

Olen kindel, et koos Reformierakonna tugeva meeskonnaga pakume tugevat poliitilist alternatiivi ja tagame stabiilse valitsemise. 

220

Messurme Pissareva

SA Jõhvi Hooldekeskus, nõukogu esimees