Jõhvi vald

reform.ee
Menüü
226

Olga Edovald

Olen haridusvaldkonnaga seotud juba alates aastast 1999, olles töötanud lasteaias nii koristaja, õpetaja abi kui ka juhina. Aastatel 2006–2019 täitsin Jõhvi lasteaias Sipsik seitse aastat direktori ja kuus aastat õppealajuhataja rolli. Nüüd töötan koolis keelekümblusõpetajana. Olen ka kolme lapse ema. 

Volikogusse kandideerides luban

  • pakkuda õpilastele maksimaalset toetust, sõltumata nende kodusest keelest;
  • tegeleda õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamisega;
  • tuua koolidesse lisaõpetajaid (abiõpetajaid, tugispetsialiste).
226

Olga Edovald

Toila Gümnaasium, õpetaja