Jõhvi vald

reform.ee
Menüü
221

Teet Kuusmik

Kandideerin Jõhvi valla volikogusse, sest soovin kaasa aidata majanduskeskkonna parandamisele ja mitmekesistamisele nii maakonnakeskuses Jõhvis kui ka laiemalt kogu Ida-Virumaal. Eriti olulised on majandusküsimused Ida-Virumaa jaoks järgmise viie aasta jooksul, mil maakond on Eesti rohepöörde keskpunktis ning õiglase ülemineku fondi vahendite tark ja efektiivne kasutamine peab tagama Jõhvi ja kogu maakonna pikaajalise jätkusuutlikkuse, sh ettevõtluse arengu ja elanike arvu kasvu. 

Olen üle kümne aasta tegelenud tööstusparkide, sh Jõhvi äripargi arendamisega ning meelitanud nii maakonnakeskusesse kui ka Ida-Virumaale laiemalt uusi äri- ja tootmisettevõtteid. Jõhvi on omavalitsus, kus olen üle 20 aasta tööalaselt tegutsenud ning veedan enamuse oma vabast ajast.

Tegelen igapäevaselt Jõhvi ja Ida-Virumaa turundamise ja tutvustamisega (välis)ettevõtetele. Koos meeskonnaga tegeleme selleks sobiva ettevõtluskeskkonna loomisega ning pakume ettevõtjatele vajalikke tugiteenuseid investeeringute tegemiseks. Sellega seoses tunnustati mind 2021. aastal Ida-Viru maakonna teenetemärgiga, mis on maakonna kõrgeim autasu.

Kandidaadina seisan majanduse ja ettevõtlusega seotud teemade eest. Usun, et edukad ja tugevad ettevõtjad suudavad Jõhvi ja laiemalt Ida-Virumaa elanikele pakkuda kõrge lisandväärtuse ja hea sissetulekuga töökohti. Pean oluliseks järgmise nelja aasta jooksul Jõhvis ellu viia järgmisi konkreetseid tegevusi:

  • Jõhvi äripargi teise etapi väljaarendamine, sh planeeringute kehtestamine, infrastruktuuri rajamine ja uute ettevõtete toomine Jõhvi;
  • digi- ja multimeedia ettevõtlusinkubaatori rajamine Jõhvi äriparki, mis aitaks luua uue majanduse töökohti eelkõige piirkonna noortele;
  • kõvakattega juurdepääsuteede väljaehitamine ettevõtluspiirkondadesse, kus elanikud igapäevaselt tööl käivad, sh Ülesõidu tänav, Malmi tänav, Sompa tänav kuni Mäe teeni, Kaasiku tänav, Lennuki tänav jne.
221

Teet Kuusmik

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, juhatuse liige