Kohtla-Järve linn

reform.ee
Menüü
236

Nadežda Tšudakova

Olen sündinud ja õppinud Kohtla-Järvel, kus elan tänaseni. Siin on sündinud ja õppinud ka minu lapsed. Tegutsen spordiklubi Adlant treenerina ning arendan meie linnas sportvõimlemist ja õhuakrobaatikat.

Minu eesmärk on kehakultuuri ja spordi ning tervislike eluviiside harrastamise edendamine. Minu nägemuse kohaselt on need ühed tähtsaimaid väärtused, mis aitavad avardada inimeste võimeid ning rahuldada huvisid ja vajadusi.

Olen valmis kõikide oma teadmistega panustama meie linna spordielu toetamisse ja arendamisse!

Меня зовут Надежда Чудакова. Родилась, училась и живу в Кохтла-Ярве. Здесь же родились и учились мои дети.

Являюсь тренером спортивного клуба Adlant. Развиваю в нашем городе спортивную гимнастику и воздушную акробатику.
Моя роль-это развитие физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни нашего населения.

На мой взгляд, забота о развитии физической культуры и спорта, одна из важнейших составляющих ценностей, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей!

Готова вложить все свои знания, для поддержки и развития спортивной жизни нашего города!

236

Nadežda Tšudakova

Spordiklubi Adlant, treener