Järva vald

reform.ee
Menüü
171

Elmar Luha

Olen elanud Koigis viimased 34 aastat. Selle aja jooksul olen siin abiellunud, kasvatanud kolme poega, ehitanud Koiki maja. Olen olnud Koigi vallavanem, Koigi vallavolikogu liige, volikogu aseesimees ja kahe perioodi jooksul volikogu esimees. Olen juhtinud põllumajandusreformi läbiviimist ühismajandis Kalevipoeg, maareformi läbiviimist Järva maakonnas ja olnud osaline haldusreformis Järva valla tekkeks. Kandideerin küll Reformierakonna nimekirjas, kuid oma loomult olen konservatiiv, ent mul ei jää puudu otsustusjulgusest. Ka vale otsus on parem kui tegemata jäänud otsus, sest valet otsust on võimalik muuta, kuid tegemata jäänud otsust tagantjärele teha ei saa. Usun sellise Järva valla tulevikku, kus haridusvaldkonnas tehtud otsuste tagajärjel on meil lasteaiad-koolid, kuhu tahetakse lapsi õppima tuua ja kus lapsed tahavad õppida; kus meil on rahaline võimekus viia iga-aastaselt kruusakattega teid tolmuvaba katte alla; kus keegi vallas ei tunne ennast kõrvale või hooletusse jäetuna; kus on loodud ettevõtjatele sellised tingimused, et neil on mugav siin ettevõtlusega tegelda; kus eelarvesse laekuvasse maksumaksja rahasse suhtutakse erilise hoolsuse ja lugupidamisega ning kus oma mõtete ja tegudega valla arendamisel ja juhtimisel ollakse ajast ees.

171

Elmar Luha

Lääne-Harju Vallavalitsus, nõunik