Järva vald

reform.ee
Menüü
147

Eve Okas

Soovin jätkuvalt anda oma panuse Järva valla arengusse. Olles aastatel 2017–2021 Järva vallavolikogus, olen teadlik, millised plaanid on jäänud ellu viimata ja vajavad lahendamist.

Seisan selle eest, et meil oleks rohkem võimalusi ohutuks ja turvaliseks liikumiseks. Kergliiklusteede olemasolu annab selleks head võimalused. Imavere piirkonnas on Imavere-Paia lõik investeeringute kavas projekteerimisel, töötame selle nimel, et Imavere-Eistvere teelõik jõuaks investeeringuni. 

Südamelähedane on kõik, mis puudutab keskkonda. Kevadised koristustalgud on Imavere piirkonnas saanud traditsiooniks. Soovin, et valla toel toimuksid koristustalgud igas piirkonnas. Minu tähelepanu köidavad korrusmajad.

Oma igapäevatöös puutun kokku korteriühistutega. Soovin, et korteriühistute ja valla vahel oleks koostöö tänasest oluliselt suurem. Toetusmeetmed ja nõustamine oleks märksõnad, kuidas vald saaks ühistuid motiveerida, et meie korrusmajad saaksid uue väljanägemise.

Väärtustame elu maal. Hoiame neid inimesi, kes on otsustanud rajada oma kodu ja tegemised meie koduvalda.

Järva vald – parim paik elamiseks!

147

Eve Okas

Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ haldur, raamatupidaja