Järva vald

reform.ee
Menüü
157

Hannes Linno

Olen otsustanud kandideerida Järva valla volikogusse, et seista oma koduvalla inimeste eest. Seista selle eest, et iga Järva valla elanik tunneks, et ta on osa tervikust.

Pean oluliseks, et iga laps ja noor saaks kodukohast kvaliteetse hariduse, mis on suunitletud loomulikult olulistele baasteadmistele kui ka isiklike ja miteformaalsete huvide arendamisele.

Usun, et hea ja loominguline kultuuritöö ühendab kogukondi ja pakub elanikule vōimalust argipäeva rutiinist vabaks saada. Sellele lisaks aitab see edendada turismi meie koduvallas. 

Tahan, et noorte hääl kōlaks ja volikogu liikmete seaks oleks uut ja noort verd. Usun, et see tagab, et valla juhtimise juures on ka uusi ja säravaid ideid. 

Järva vald peab olema omavalitsus, kus on atraktiivne ja mugav elukeskkond. Korras teed ja loogiline infrastruktuur.  Head vōimalused sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.

 Järva vald peab olema omavalitsus, kus on igal kodanikul hea elada. Valla rahaasjad peavad olema korras ning juhtimine läbipastev!

Elanikul peab olema lihtne kasutada teenuseid. Lisaks on oluline, et on vōimalus leida parimad lahendused nii ettevōtja kui ka aktiivse kodanikuna, selleks, et valla elu arengule kaasa aidata.

157

Hannes Linno

Wildin’ Estonia projektijuht +372 58548353