Järva vald

reform.ee
Menüü
151

Harri Lepamets

Olen omavalitsuses tegev alates 1992. aasta sügisest, kui alustasin tööd Ambla valla abivallavanemana. Alates 1993. aasta valimistest valis vallavolikogu mind Ambla vallavanemaks, edaspidi ka 1996. ja 1999. aastal. Vallavanema kohalt lahkusin enda soovil ning asusin 15. jaanuaril 2001. aastal juhtima Järvamaa omavalitsuste ja Eesti vabariigi asutatud Järvamaa Ühistranspordi Keskuse MTÜ-d. Töötan senini samas kohas. Keskuse ülesanne on korraldada ja koordineerida maakondlikku ühistransporti. Peale lahkumist vallavanema kohalt olen alati olnud valitud vallavolikokku ning 2013. aasta kohalike valimiste järgselt täitsin mulle usaldatud volikogu esimehe rolli.

Olen seisukohal, et enamasti ei saa tahtmine ja saamine olla üks ühele. Alati tuleb tahta rohkem, et võimalusi arvestades saaks tehtud just see kõige olulisem, vajalikum. Ei meeldi mulle populistlikult õhku visatud lubadused ja sellest tulenev lõputu katteallikate otsimine. Selle all kannatab pahatihti palju olulisema tegevuse rahastus. Usun, et suudan oma kogemusega eelarve ja majanduse teemadel kaasa rääkida ja kui eesmärk on hea, siis olen ka otsustamisel käsi. Hindan meeskonnatööd. See saab tugev olla tingimusel, et kõik lülid on võrdväärselt tugevad. Järva valla puhul on võtmeküsimus vallasisesed ühendused ja logistika. Näen siin võimalusi arenguks, aga seni, kuni otseselt liikumisharjumused ja vajadused ei muutu, ei tasu ka ette rutata. Oluline on paindlikkus vastavalt nõudluse muutustele. Tugevaks muudavad valla erinevate piirkondade kogukonna liikmed, olemasolevad ja uued traditsioonid.

Minu ootused, mille eest kavatsen seista:

1. Valla järvede seisukord – iga-aastane veekogude taimestiku niitmine. Käravete järve näitel on ebaregulaarne niitmine järve vee seisukorda halvemaks muutnud.

2. Käravete järv on piirkonnas populaarne ujumiskoht. Rannaala on projektirahastuste abil välja ehitatud ja praegu täidetud rannavolleväljaku, laste mänguväljaku, laululava ja ujumissillaga. Puudu on lastele turvalisust tagav rannaala. Seisan selle eest, et ujumissilla kõrval saaks järve põhi kaetud geotekstiili kangaga ja täidetud liivaga.

3. Kergliiklustee – Käravete on üks väheseid alevikke, kus kergliiklusteede võrk puudub. Võitlen selle eest, et esimese etapina teostuks Käravete–Tindi lõik ja järgmise etapina Tindi–Aravete lõik.

151

Harri Lepamets

Tegevdirektor, Järvamaa Ühistranspordikeskus Keskus Vaata Instagramist