Järva vald

reform.ee
Menüü
158

Lea Traks

Kandideerin KOV-i valimistel, sest soovin anda oma panuse sellise Järva valla arengusse, kus luuakse võrdsed võimalused kõikide,
ka väiksemate piirkondade arenguks. Pean oluliseks kogukondade omaalgatuse ja külaseltside tegevuse toetamist, et säiliks kohalik identiteet. Pean oluliseks, et kohalik võim ei kaugeneks oma elanikest, vaid seaks inimese omavalitsuse keskmesse. 

158

Lea Traks

Koigi noortekeskus, juhataja