Järva vald

reform.ee
Menüü
159

Leiger Metsalu

Olen seisukohal, et kui inimesel on võimalus kaasa rääkida kohaliku elu korraldamisel-edendamisel, tuleb seda teha. Mitte tagaselja kiruda, kui valesti ja halvasti kõik on tehtud. Samuti aitab volikogus osalemine näha terviklikumat pilti ühiskonnast, saada aru, miks otsused on sellised, nagu need on. Sellest tulenevalt suudad omakorda vastu võtta paremaid otsuseid või vastupidi – hoida ära halbade otsuste vastuvõtmist.
Senine osalemine haridus- ja noorsootöökomisjonis ning eelarve- ja majanduskomisjonis on loonud ülevaate uuest ühinenud omavalitsusest.

Ühinenud omavalitsus on minu silmis üks terviklik organisatsioon. Volikogus seisan hariduse edendamise eest, et Järva vallast saaksid lapsed maksimaalselt hea stardipositsiooni tulevaseks haridusteeks ja edukaks elukutsevalikuks. Samuti pooldan valla kui terviku tasakaalustatud ja kiiremat arengut. 

Olen põline Järva valla elanik. Hariduselt EPA metsandusinsener. Igapäevatööd teen keskkonnaametis metsanduse spetsialistina. Kodus tegelen väikese talupidamisega: kasvatan teravilja ja toimetan jõudumööda metsas.  

159

Leiger Metsalu

Keskkonnaamet, spetsialist 5109733