Järva vald

reform.ee
Menüü
165

Madli Põder

Minu
kodu on Järva vallas Amblas. Siin on üles kasvanud ka meie pere
kolm last. Mulle läheb väga korda koduvalla tulevik. Soovin, et
meie elukeskkond oleks tänapäevane ja turvaline.

Pean
oluliseks tugevat ja õnnelikku perekonda, turvatunnet ning ajakohast
õpikeskkonda nii lasteaias kui ka koolis. On oluline, et meie lastel
oleks võimalik saada hea haridus kodulähedases koolis. Hariduse
väärtustamise juures on suur roll nii õpetajatel kui ka
lapsevanematel. Töötame selle nimel, et meie haridusasutustes
oleksid head ja nüüdisaegsed
töötingimused
ning tugevneks kooli/lasteaia ja
lastevanemate
vaheline koostöö.

Tegutseme
üheskoos, et meie valla koolid oleksid parimad ning
Järva
vallas elaksid õnnelikud ja rahulolevad inimesed!

165

Madli Põder

Ambla-Aravete Kool, direktor