Järva vald

reform.ee
Menüü
149

Margus Vaas

Olen elupõline praeguse Järva valla elanik, pärit olen Järva-Jaanist, kus olen elanud kogu elu. Kooliteed alustasin Järva-Jaani keskkoolis ning olen ka selle kooli vilistlane. Läbinud sõjaväeteenistuse, jätkasin õpinguid Paikuse politseikoolis ja sisekaitseakadeemias. Pärast siseturvalisusega seonduvate õppeasutuste lõpetamist olin tegev tolleaegses Järva ja Lääne politseiprefektuuris, kus töötasin tänase Järva valla territooriumil politseiteenistuses erinevatel ametikohtadel kuni 2018. aastani, mil suundusin eripensionile.

Vabal ajal naudin looduses viibimist, tegelen jahipidamisega ning osalen mälumänguvõistlustel. Olen valitud Järva-Jaani jahtkonna esimeheks, Järvamaa jahindusklubi juhatuse ja volikogu liikmeks ning Eesti jahimeeste seltsi volikogu liikmeks.

Kohaliku omavalitsuse volikogus olen olnud tegev alates 2002. aastast, sealhulgas juhtinud esimehe ja aseesimehena erinevate volikogu komisjonide tööd ning olnud valitud volikogu esimeheks ja aseesimeheks.

Järva vallavolikogusse valituna luban seista eelkõige valla erinevate piirkondade tasakaalustatud arengu eest. Soovin panustada üürimajade projektide algatamisse valla suuremates keskustes. Järva vald peab olema konkurentsivõimeline maaomavalitsus, kus on hea keskkond nii vallaelanike kui ka teiste vallas viibivate inimeste jaoks. Samuti leian, et vallal tuleb seista näoga ettevõtja poole ning olla neile heaks partneriks. Vallas peavad paranema vaba aja veetmise ja sportimise võimalused, selleks tuleb alustada juba kehtestatud detailplaneeringute elluviimist. Volikogus otsuseid tehes tuleb kuulata kogukondade arvamust ning kaasata kogukondi ja huvigruppe neid puudutavate otsuste tegemisse.

149

Margus Vaas

Järva vald, volikogu aseesimees Vaata veebilehelt