Järva vald

reform.ee
Menüü
167

Mati Seire

Suurema osa oma elust, ligi 30 aastat, olen töötanud piirkonnapolitseinikuna nii endises Kareda kui ka Koeru vallas. Peale haldusreformi ja valdade liitmist jätkasin piirkonnapolitseinikuna Järva vallas ning seetõttu on kodanike ja kogukondade turvalisus mulle südamelähedane teema.

Turvalise ja hooliva kogukonna loomine ning kaasamine on väga oluline ja kui see on olemas, on see suur väärtus. Pean oluliseks kaasata valla elanikke turvalisse elukeskkonda panustamisse nii suurema isikliku vastutuse kui ka tegutsemise kaudu ning soodustada ja tunnustada vastutustundlikku tegutsemist.

Vägivalla ärahoidmine ja vähendamine peab olema meie kõigi üks olulistest eesmärkidest.

Vägivallaennetusele tuleb süsteemselt keskenduda nii haridusasutustes, noorsootöös kui ka huvihariduses.

Vägivalda kogenud ja vägivalla kogemise riskis lapsi ja noori peab toetama. Lapsed, kes on kogenud peres vägivalda, kasvõi seda pealt nähes, vajavad senisest suuremat tuge ja tähelepanu. Tuleb toetada lapsi ja peresid, arendada lapsevanemate vanemlikke oskusi, õpetada sotsiaalseid oskusi ning muuta mitmekesisemaks ka laste positiivset koolielu ja noorsootööd.

Suuremat rõhku tuleb pöörata eakatevastase vägivalla märkamisele.

167

Mati Seire

Politsei- ja Piirivalveamet, piirkonnapolitseinik