Järva vald

reform.ee
Menüü
146

Rait Pihelgas

Olen põline järvakas, sündinud ja kasvanud Järvamaal, täpsemalt Imaveres. Järva vald elab mu hinges ning mitte ei saa nii olla, et ma ei anna oma panust kodukoha hüvanguks. Olen Järva valla esimene vallavanem. Neli aastat tagasi ehitasime oma meeskonnaga üles toimiva omavalitsuse. Oleme olnud avatud ja kaasanud erinevaid osapooli valla juhtimisse. Võtsime esimese omavalitsusena Eestis kasutusele nutirakenduse, mis muutis vallaga suhtlemise kodaniku jaoks lihtsamaks.

Kandideerin Järva vallavanemaks, kuna oman selleks kogemust ning tean meid ees ootavaid väljakutseid ja lahendusi. Minu eesmärgiks on, et Järva vald ei oleks vaid üks 79 omavalitsusest Eestis. Soovin, et Järva vald oleks konkurentsivõimeline maaomavalitsus, kus on atraktiivne elukeskkond nii praegustele kui ka tulevastele elanikele. Vald, mis on heaks partneriks kodanikule ja riigile ning eeskujuks teistele omavalitsustele. 

Paigalseis ei ole areng! Jätksuutliku maaelu tagavad nutikad ja tulevikku vaatavad lahendused. Järva vald on tulevikus rohevald, kus on targalt integreeritud loodus, ettevõtlus ja inimeste heaolu. Nii tegutsedes peatame valla elanike arvu vähenemise ja pikas perspektiivis saame aidata selle tõusuteele.

146

Rait Pihelgas

Järva vald, volikogu esimees