Paide linn

reform.ee
Menüü
202

Valev Väljaots

Hea valija!

Järgnevalt veidi infot minu elu, tegevuse ja mõtete kohta. Kõik minu olulisemad tegemised on ka guugeldades kergesti leitavad. Seega otsust, miks just minu poolt hääl anda või mitte anda, peaks olema lihtne teha. Igal juhul olen tänulik. Kas siis selle eest, et volikogus olles saan veel aktiivsemalt Paide arengule kaasa aidata või selle eest, et sinna mitte kuuludes peab tervis elutempole ehk paremini vastu ning võimaldab mul oma hobidega edasi tegeleda.

Kultuur, sport, heategevus, töö. Need on märksõnad, millele pühendan aja, mis jääb üle minu jaoks kõige olulisemast – perest.
Kultuur on väga lai mõiste, aga kõige otsesemalt tähendab see minu jaoks rahvatantsu ja meie pärandit, kaudsemalt igasuguseid kultuurilisi ettevõtmisi, milles osaleda või kaasa elada. Ja volikogus seisan selle eest, et see, mis hingele oluline, oleks rohkem väärtustatud. Ka huvitegevuse toetamine.

Sport tähendab minu jaoks ikka seda, et terves kehas terve vaim. Liikumine on väga oluline osa inimese tervisest ja tervisliku liikumise eest tahan seista. Olgu selleks avalikud terviserajad või liikumist edendavad ühendused. Ise sõidan peamiselt rattaga ning rulluisutan, aga parimad ja ka meeldejäävamad sõidud on olnud ikka uisumaratonidel. Minu arvates peaks iga laps saama juba päris pisikesena külge uisutamispisiku, aga selleks on vaja uisuväljakuid. Seisan selle eest, et neid oleks Paides rohkem kui üks.

Heategevusel, sh vabatahtlikul tegevusel, on kogukonna eduka toimimise juures oluline roll. Üksteise aitamine ja toetamine ning ühiselt asjade ettevõtmine annab elukeskkonnale ja elu mõttele palju juurde. Heategevus ja vabatahtlik tegevus on mulle alati korda läinud. Nii on juhtunud, et olen olnud ka SA Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu esimees ning nüüd juhatuse esimees. Sellele eelnes Järvamaa Pärandi Sihtkapitali asutamine, mille suurtoetaja praegu olen. Seisan selle eest, et volikogu sekkuks võimalikult vähe vabaühenduste tegemistesse, sest olen kindel, et nad saavad ise kenasti hakkama. Vahel ehk läheb vaja mõningast toetust. Ja selle ikka leiab.

Töö on see, mis toob leiva lauale, aga mitte ainult – eks see ole ikka suur eneseteostuse koht ka. Kaheksa aastat töötasin Statistikaameti Järvamaa esinduses ning 30-aastasena tuli ühel hetkel juhtida 155 inimest, kes viisid läbi maakonna rahvaloendust. Saime edukalt hakkama.
12 aastat töötasin Järvamaa Muuseumis, mille kohta võib öelda, et kes korra ajaloo sisse satuvad, need sealt enam välja ei saa. Nii sõna otseses kui ka kaudses mõttes. Oli väga huvitav aeg, mis pakkus mitmekülgset tegevust – olgu selleks kogumistöö, ajalookonverentsid või Eesti vabariigi iseseisvuse taastamise 20. aastapäevaks kõikide Järvamaa omavalitsuste põhjalik ülesfilmimine.

2013. aastast töötan Järvamaa Kutsehariduskeskuses arenguspetsialistina. Kool on suur ning õppijaid, töötajaid ja hooneid palju. Elu on pidevas muutuses ja oluline on seejuures inimest märgata ja aidata.
Haridus on arengu üks eeldusi ning kuna toimub pidev areng, siis on see ka ilmselt üks põhjus, miks haridussüsteemis leiavad aset pidevad muutused. Oluline on n-ö last pesuveega mitte välja visata. Haridus, sealhulgas huviharidus, vajab kindlasti kaalutletud muudatusi, aga eelkõige laste ja noorte huvitegevuse toetamist. Selle eest tahan seista.

Lisaks kõigele eelnevale olen ma sisse võetud arvudest ehk mulle ei ole võõrad ka finantsmaailm, rahandus ja raamatupidamine. Olen lõpetanud Maaülikooli majandusteaduskonna, seega oskan tulusid ja kulusid kalkuleerida ning säästlikult majandada. Viimane tähendab minu jaoks eelkõige põhimõtet, et sama raha eest saaks rohkem. Ja seda ma võin oma valijatele lubada, kui järgmist maksueurot meie taskust võetakse.

Tänan oma armastavat peret, kes toetavad mind sellisena, nagu ma olen.
Aitäh!

202

Valev Väljaots

Järvamaa Kutsehariduskeskus, arenguspetsialist 56881329