Türi vald

reform.ee
Menüü
109

Liina Lehis

Olen magistrikraadiga pedagoog, töötan Paides Hillar Hanssoo põhikoolis väikeklassi õpetaja ja keraamikaringi juhendajana ning lisaks olen algaja õpetaja mentor. Oma magistritöö kaitsesin Tartu ülikoolis koolikorralduse erialal. Varasemalt olen töötanud Türi vallavalitsuse arendusspetsialisti, Järva maavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialisti ning õpetajana Paide gümnaasiumis ja Türi põhikoolis.

Alates 2004. aastast olen Eesti Kultuurkapitali kontaktisik Järvamaal. Lisaks panustan Türi Püha Martini kiriku töösse nõukogu juhatuse liikmena.

Lisaks karjäärisaavutustele olen aktiivne lapsevanem, kes toetab oma poega maadlustreeningutes ning osaleb vabatahtlikuna maadlusklubi Järvamaa Matimehed korraldatavate võistluste ja laagrite korraldusmeeskonnas.

Olen mitmekülgne, muljet avaldava silmaringi ning aktiivse hoiakuga inimene, kelle kogemused tulevad kasuks nii erivajadustega lastele uute lähenemiste arendamisel, koolikorralduses üldisemalt kui ka laste huvitegevuse planeerimisel. Põhitöö kõrvalt olen tegelenud pikki aastaid kultuurkapitali projektide ja rahastustaotlustega ning oman seega head ülevaadet selles valdkonnas toimuvast. Minu perekond on spordilembene ja ühtehoidev. Soovin anda oma panuse Türi valla arengusse ning olen valmis panustama kõigi oma heade ideede ja kogemustega, et tagada meie lastele, sealhulgas erivajadustega lastele, hea haridus ning seista huvitegevuse, kultuuri- ja spordielu arendamise eest.

109

Liina Lehis

Paide Hillar Hanssoo põhikool, õpetaja