Türi vald

reform.ee
Menüü
111

Liis Kurg

Töötan erihoolekande valdkonnas juba kaheksa aastat. Olen lõpetanud Tartu ülikooli sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal. Juba eriala valides teadsin, et tahan anda oma panuse erivajadustega inimeste heaolu parandamiseks ning lahendada erinevaid kitsaskohti, mis on seotud vaimse tervisega. Minu soov on, et kõiki inimesi koheldakse võrdselt ning oleks tagatud piisavalt erinevaid teenuseid, mis toetaksid vaimse tervisega seotud probleeme. Ma usun, et kõik inimesed on vastavalt oma võimetele, oskustele ja soovidele võimelised ühiskonda panustama ning läbi selle saaksid nad tunda end vajaliku ja kaasatuna. Ülikooli lõputöös uurisin, millisel määral mõjutab keskkond avalike teenuste kättesaadavust ja kogukonnaelus osalemist erivajadustega inimese puhul. Tulemusena selgus, et erinevate tugispetsialistide olemasolu on väga oluline, aga olulised on ka kogukonna tugi ja ühtsus kõiki inimesi võrdselt aktsepteerida.

Varasemalt olen töötanud Paide linnavalitsuses sotsiaaltööspetsialisti ja Türi põhikoolis sotsiaalpedagoogina. Erihoolekande valdkonnas on minu ülesanne olnud kogukonna kaardistamine ning erinevate ressursside leidmine ja kasutamine, et erivajadustega inimene saaks olla võimalikult tegus ja tunda end ühiskonnas võrdse liikmena. 

Karjääri loomise kõrvalt olen kahe tütre ema, kellest üks on juba täiskasvanud ja oma pere loomas ning teise südameasi on ratsasport. Seetõttu lisandus meie perre aasta alguses üks eesti hobune. Armastan perega palju looduses viibida. Pean oluliseks seda, et iga inimene saab tegeleda sellega, mis teda päriselt kõnetab ning seda hoolimata oma kultuurilisest taustast, võimetest, isiksuseomadustest või terviseseisundist. Alati tuleb keskenduda lahendustele, mitte probleemidele.

Olen empaatiline inimene ja tiimijuht oma meeskonnale. Soovin seista erivajadustega inimeste jaoks heade teenuste jätkuva arendamise eest, aga ka laiemalt inimliku ja teineteist toetava keskkonna ning kogukonna ülesehitamise eest.

111

Liis Kurg

AS Hoolekandeteenused Kesk-Lõuna piirkonna tiimitöö juht