Türi vald

reform.ee
Menüü
101

Maarja Brause

Maarja on arst, ettevõtja, kahe lapse ema ning Eesti ja oma koduvalla patrioot. Maarja on lõpetanud hõbemedaliga Türi majandusgümnaasiumi, jätkanud õpinguid Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ning spetsialiseerunud Tampere ülikooli juures Soomes üldarstiks ja neuroloogiks.

Olles näinud erinevalt üles ehitatud meditsiini-, sotsiaal- ja haridussüsteeme, soovib Maarja anda oma panuse sellesse, et leida ka Eestis optimaalne ja kliendisõbralik lahendus erivajadustega laste ja täiskasvanute jaoks teenustele pääsemiseks. Sotsiaal- ja haridussüsteemi koostöö ning optimaalne tööjaotus peaksid võimaldama arenevale lapsele kiire ja sobiva toe ning samuti peab panustama sellesse, et leida igale lapsele sobiv koolikeskkond. Uuendused peavad olema läbimõeldud ning vastavate spetsialistide ja huvigruppidega läbi arutatud. Tugev ja toetav haridussüsteem on meie tuleviku Eesti tähtsaim investeering.

Maarja on paadunud optimist ja visionäär ning mõtleb alati suurelt ja kastist väljas. Türi vald paikneb keset Eestit ja omab kasvupotentsiaali, mida ära kasutades paraneb kohalike elanike elujärg ning piirkond on atraktiivne ka külalistele ja uue kodukoha otsijatele. Maarja on juba mitu aastat vabatahtlikuna panustanud valla elu elavdamisse, tõmmates käima Türi OTTi ja Türi Hoovimüügi ning korraldanud palju teisigi üritusi. Ühelt poolt on oluline kogukonna aktiveerimine ja tegevuste pakkumine, teisalt on nende ettevõtmiste taga suurem pilt – jätkusuutlik mõtteviis, soov arendada kohalikku turgu, muuta toidulaud tervislikumaks, vältida transpordikulusid ja loodussaastet ning edendada taaskasutust. 

Tuleviku peale mõeldes peame tegema vastutustundlikke otsuseid, olema investeerides targad ja pigem säästlikud, kuid samal ajal ausad ja õiglased. Maarja taunib mõtteviisi „meie ja nemad“, inimeste vahel vahet tegemist ja lahterdamist. Ametikohtadele valimine peab olema läbipaistev, objektiivne ning kallutamata. Poliitikaülesed keskustelud, kodanike kaasamine, avatud suhtlemise soodustamine ja tõeline demokraatia on prioriteetsed väärtused, mille poole pürgida ja mida hoida. Kodanike kaasamine, pidev avatud suhtlemine ja informeerimine on olulised usaldusliku koostöö saavutamiseks kohaliku omavalitsuse ja kogukonna vahel. Maarja usub siiralt, et koostöös saavutame palju ning väikese valla lõikes ei peaks ka poliitilisel tasapinnal toimuma pidevat võimuvõitlust, suuremaid konflikte või negatiivset vastasseisu. Tulevane vallavolikogu võiks olla hästi motiveeritud ja aktiivne rahva esinduskogu, kus toimub otsustamine, aga ka aktiivsed keskustelud ja vabamas vormis koosolemised, et soodustada sõbralikku, konstruktiivset ja avatud koostööd.

101

Maarja Brause

AS Järvamaa Haigla, arst 54583662