Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
134

Kalle Pint

Olen jätkuvalt jõgevlane ning valmis seisma Jõgeva valla arendamise eest ning sellele kaasa aitama.

Vald peab panustama tehnilisse taristusse, et oleks tagatud liikumisvõimalused ja puhas joogivesi ning ära hoitud keskkonna reostamine. Elu- ja töökohtade tagamiseks tuleb planeerida ja välja arendada kõigis valla alevikes ja linnas nii elamu- kui ka ettevõtlusalad.

134

Kalle Pint

Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti inseneriosakond, juhataja 5267925