Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
123

Margus Kask

Kandideerin 2021 KOV valimistel selleks, et toetada Reformierakonna Jõgeva piirkonna ideid valla elu arendamiseks. Olen olnud nii Jõgeva linnavolikogu kui vallavolikogu esimees ja aseesimees, 2016-2017 juhtisin Jõgeva piirkonna valdade ühinemisläbirääkimisi, mis päädis nelja valla liitumisega Jõgeva vallaks. Liitumisel sõnastatud sihid on endiselt saavutamist väärt – piirkonna konkurentsivõime tõstmine, omavalitsuse tasakaalustatud areng ja haldussuutlikkuse tõstmine, toetada ettevõtluskeskkonna arengut töökohtade loomisel, soodustada kodanikualgatust, tõhusate avalike teenuste tagamine valla elanikele. Tegutsen nende eesmärkide saavutamise nimel.

Minu jaoks on oluline seista Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse ja Jõgeva Põhikooli spordihoone valmimise nimel. Terves kehas terve vaim!

123

Margus Kask

Elva Baptistikogudus, pastor 55613311