Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
132

Silja Piir

ENESETUTVUSTUS 

Kui lõpetasin 1987. aastal keskkooli, siis kaalusin muusikaõpingute ja inglise keele õpingute vahel. Valisin muusika, sest muusika kuulus minu ellu juba varasest lapsepõlvest erinevatel laulukonkurssidel esinejana ja 9 aastat muusikakoolis õppides. Tartu pedagoogilise kooli lõpetamise järel töötasin õpitud erialal. Kui olin saamas 30, tabasin ennast järjest rohkem mõttelt minna edasi õppima. Olin pannud tähele, et väga paljud inimesed pöörduvad minu poole oma muredega ja soovivad nõu. Kuna mul polnud vastavaid teadmisi ega kogemusi, valisin enda haridustee jätkamiseks Tallinna ülikooli sotsiaaltöö eriala.

Ülikooliõpingute viie aasta jooksul said minu erilise armastuse osaliseks just inimese vaimse ja füüsilise tervise ning seksuaaltervisega seotud kursused. Lõputöö teemaks valisingi seksuaalsusega seotud teema ja asusin ennast koolitama inimeseõpetuse teemadel. 2003. aastal olin asutajana Inimeseõpetuse Ühingu loomise juures. Aastatega olen läbinud väga palju erinevaid koolitusi, mis toetavad mind minu töös. Tänu nendele koolitustele oskan õpilastele inimeseõpetusega seotud teadmisi edasi anda, probleeme märgata ja noori aidata. 2017. aastal tundsin, et vajan koolitust, kus õpetatakse toimetulekut kriiside, suitsiidikäitumise, leina ja vaimse tervise probleemidega ning kandideerisin Kriisinõustamise ja Eneseabikeskuse Mahena 2-aastasele süvakursusele, omandades kriisinõustaja kvalifikatsiooni.

Õpetajana olen hea ajaplaneerija ja enesejuhtija. Ka õpilastega saan kontakti kergesti. 

Olen aktiivne kodanik:

* juhin Jõgeva valla koolide sotsiaalpedagoogide ümarlauda;

* olen Jõgeva maakonna tervist edendavate koolide (TEK) koordinaator;

* kuulun Inimeseõpetuse Ühingu juhatusse; 

* olen MTÜ Jõgeva kammerkoor juhatuse liige. 

LUBADUSED

Luban: 

* panustada eriti just sotsiaal- ja haridusvaldkonna töösse;  

* läbi viia tegevusi erinevate ühiskonnagruppide lõimimiseks; 

* kohalikku kogukonda tuua tegevusi ja koolitusi perede harimiseks, nõustamiseks, toetamiseks; 

* eakatele tegevusväljakute ehitamist ja sotsiaalse suhtluse parendamist üksilduse leevendamiseks;

* kaasa lüüa tervist edendavates tegevustes ning ise algatada tervise ja heaolu suurendamiseks vajalikke tegevusi.

132

Silja Piir

Jõgevamaa Gümnaasium, õpetaja/õpilasnõustaja Vaata Instagramist