Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
137

Sven Eerik Pärendson

Olen noor ettevõtja Jõgevamaalt, endise Palamuse valla maadelt. Hariduse olen omandanud Eesti maaülikoolis põllumajanduse erialal (BA ja MA). Samal alal olen ka terve oma teadliku elu toimetanud, viimastel aastatel lisaks palgatööle ka ettevõtja rollis. 

Kohalike omavalitsuste valimistel otsustasin kandideerida, kuna soovin oma piirkonna elu kujundamisel kaasa rääkida ja olla just noorema generatsiooni häälekandja. Eriti südamelähedane on noortele suunatud spordi- ja huvitegevuse võimaldamine ja kättesaadavamaks muutmine. Lisaks soovin kaasa aidata, et oma piirkonda ka turistidele atraktiivsemaks muuta, näiteks parendades juba olemasolevaid puhkealasid ja vaatamisväärsusi. Peale selle olen oma südameasjaks võtnud parandada Palamuse piirkonna avalikuks kasutuseks olevate teede olukorda. 

137

Sven Eerik Pärendson

Mandri Holding OÜ, taimekasvatusjuht