Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
139

Terje Teder

Põlise jõgevamaalasena soovin, et Jõgeva vald oleks turvaline kodu meile kõigile sõltumata meie toimetulekuvõimest. 

Alushariduse olen omandanud Sadala 8-klassilises koolis ja Jõgeva I keskkoolis. Olen abielus ja mul on kaks täiskasvanud last. Olen lõpetanud Tallinna ülikooli sotsiaaltöö eriala magistriõpingud ning viimased kaheksa aastat töötanud hoolekandeasutuse juhina. Vabatahtlikuna olen Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatuse liige ja MTÜ Elu Dementsusega liige ning dementsusega inimeste lähedaste Jõgeva tugigrupi juht. Kuulun MTÜdesse Sadala Kandi Edendajate Ühing ja Vooremaa Isamaalise Kasvatuse Selts. Lisaks püüan panustada kodutute loomade aitamisse.

KOVi valimistel kandideerima ajendas mind soov panustada sotsiaalteenuste ajakohastamisse ja arendamisse, et iga valla eakas või abivajaja saaks just talle vajalikke teenuseid. Oluliseks pean projektirahastuse kasutamist teenuste uuendamiseks (IT-lahendused koduse toimetuleku toetamiseks, juhtumikorraldusliku sotsiaaltöö arendamine, eakate teenusmajade ja päevakeskuste rajamine vallas). Tahan toetada omastehooldajaid nii nõustamise, koolituste kui ka teenusepõhise abiga, et lähedased saaksid säilitada majandusliku sõltumatuse ja vähendada läbipõlemise riski. 

139

Terje Teder

Koeru Hooldekeskus, juhatuse liige