Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
143

Urmas Vasemägi

  • Aktiivse planeerimistegevuse teostamine igas linnas ja alevikus: Jõgeva linn, Jõgeva alevik, Laiuse alevik, Kuremaa alevik, Siimusti alevik, Torma alevik, Sadala alevik, Palamuse alevik (kaasates ka era-, munitsipaal- ja riigimaad), koostades ettevõtluse arendamiseks sobivatel maadel detailplaneeringud. Valla eelarve koostamisel arvestada planeeringute koostamise kuludega. Nii soodustame uute ettevõtete tekkimist.
  • Kaasame planeeringute koostamise protsessi nii ettevõtjaid kui ka kohalikke aktiivseid spetsialiste. 
  • Arendame kergliiklusteede võrgustikku, et saaksime külade, alevike ja linnade vahel liigelda nii jalgrataste kui ka elektritõukeratastega.
  • Renoveerime ja ehitame koolidesse, lasteaedadesse tänapäevased ventilatsioonisüsteemid. Hea ventilatsioon on üks tõhusamaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamisel. 
  • Kooskõlastame olulised tegevused ja investeeringud valla elanikega.
  • Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kvaliteet vastavalt abivajadusele. Kõik ühiskondlikud hooned ligipääsetavaks ka puuetega inimestele.
  • Aitame muretseda sobivaid ja innovatiivseid lahendusi vaegkuuljatele ning kurtidele igapäevaelus toimetulekuks (näiteks vilkuvad ja vibreerivad alarmsüsteemid, äratuskellad, uksekellad, fonolukud). 
  • Tagame sobivad ruumid kooskäimiseks valla eakate ning Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tarbeks.
143

Urmas Vasemägi

Pensionär 53457405